1. Bütün parmaklar sonuna kadar gerilerek açılır sonra yine gerilerek kapatılır, sıkı yumruk yapılır. (Sol açılırken sağ kapanır, sağ açılırken sol kapanır.)
 2. Yumruklar iyi sıkıldıktan sonra bilekten itibaren aşağı yukarı tam olarak bükülür (sol aşağı inerken sağ yukarı kalkar, sonra sağ inerken sol kalkar).
 3. Uzun parmakların ucu, küçük parmakları serbest bırakacak şekilde bir düz yere dayandıktan sonra küçük parmaklar sonuna kadar kapatılıp kıvrılır. Sonra diğer parmakların hizasına kadar geri alınarak düzeltilir. (Sol-sağ karşılıklı)
 4. Orta parmakların ucu yüzük parmağını da serbest bırakacak şekilde düz bir yere dayandıktan sonra yüzük parmakları aşağıya indirilip kıvrılır. Sonra diğer parmakların hizasına getirilerek düzeltilir. Hareketler sırasında, hareket halindeki parmaklardan başkasının elle aynı hizada, düz ve mümkün olduğu kadar hareketsiz tutulmasına dikkat edilir. (Sol-sağ karşılıklı)
 5. Küçük ve yüzük parmakların dış yan uçları bir yere dayanarak orta parmaklar aşağı indirilip kıvrılır. Sonra yerine getirilir. (Sol-sağ karşılıklı)
 6. Beşinci durumda dayanılarak işaret parmakları indirilip kıvrılır. Sonra kaldırılır. (Sol-sağ karşılıklı)
 7. Parmaklar hiçbir yere dayanmaz düz tutulur, başparmaklar 20 saniye aşağıdan yukarıya, 20 saniye yukarıdan aşağıya daire çizer, 20 saniye de düz, yukarı aşağı inip yukarı kalkar. (Sol-sağ karşılıklı birbirini izler)
 8. Yumruklar iyice sıkılarak bilekten itibaren 30 saniye dışarıdan içeriye 30 saniye içeriden dışarıya daire çizilir. (Sol-sağ karşılıklı birbirini izler)
 9. Bütün parmaklar birbirini takiben aşağı kıvrılmak, sonra tekrar baştan itibaren açılmak suretiyle yarım dakika küçük parmaklardan büyüklere, yarım dakika da büyüklerden küçüklere doğru dalgalandırılır. Büyük parmaklar inerken küçükler tekrar kalkmaya başlar. (Sol-sağ karşılıklı)
 10. Bütün parmaklar karşılıklı diğer elin parmakları arasından onun üstüne geçerek kenetlenir. Dışarı doğru esnetilir. Ayrıca başparmaklar da sonradan esnetilir.
 11. Bütün hareketler 1’er dakika devam eder.
 12. Bir hareketin önce sol, sonra sağ elle yapılmasını sadece bir tempo saymak gerekir.
 13. Hareketlerin müzik temposuyla yapılması randımanı yükseltir.
 14. Başlangıçta diğer parmakların düz bir yere dayanmasıyla ancak yapılabilen 3, 4, 5, 6 numaralı parmak hareketleri ilk 6 aydan sonra hiçbir yere dayanmadan yapılabilmeli, ilk yıldan sonra da görevli parmağın hareketi sırasında diğer parmaklar hareketsiz, düz ve muntazam tutulabilmelidir.

– Hareketlerin her bir çeşidi için, ilk hafta dakikada 10 tempoyla başlayıp, her hafta 10 tempo artırarak 26 haftada 260 tempoya çıkmak, ilk 6 aydan sonra hangi tempoyla olursa olsun günde 10 dakikalık parmak idmanlarını 1,5 sene daha devam ettirmek, parmak ve bilek kuvvet ve kudretini azamiye eriştirebilir.

– Böylece yeterince işlekleşen parmak yeterliliklerinin, yıllar içinde yazdıkça gelişen göz, dimağ uyumları da, uzantılarındaki parmaklara kumanda eden sinir sistemi; damar, adele, kemik ve deri etkenlerine kadar uyumlarını dengeleyerek; insan bedeninin harika komutanı olan beyindeki klâvye kullanımı mekanizmasını bilinçaltından yönetilir niteliğe ulaştırarak, klâvye bakımından, harf arama gereği duymadan düşündüğünü veya gördüğünü anlayarak yazabilmeyi, hata yapınca da anında fark edebilmeyi normalleştirir.