Skip to content

Hakkımızda

Intersteno Türk Grubu Başkanlığı, Türkiye’de resmî olarak yalnızca F Klavye ve Bilgi İşlem Derneği tarafından temsil edilmekte ve yönetilmektedir. 

Türkiye 5 Mayıs 1957 tarihinde INTERSTENO’ya katılmış; aynı tarihte Konseye de üye olmuştur. F Klavyenin mucidi rahmetli İhsan Yener Hocamız tarafından kurulan ülke grubumuz, yine kendisi tarafından 22 Ekim 1964 yılında kurulan derneğimiz bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Intersteno Türk Grubu olarak oluşturduğumuz bu sitede Intersteno, F Klavye, Stenografi, Bilgi İşlem ve yapılan Dünya Şampiyonaları hakkında ilgilenenlere bilgi vermeyi amaçlamaktayız.

Bu şampiyonalar için istekli kişileri Yarışlar bölümünü incelemeye ve kendilerini ölçmek için verilen testlerimiz sonunda başarılılarsa, kurumumuz tarafından hiçbir ücret karşılığı olmaksızın yetiştirilmek üzere kurumumuza davet ediyoruz.

Intersteno

Intersteno Hakkında

Kısa adı INTERSTENO olan Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu; 1887 yılından bu yana Stenografi, Daktilografi ve Bilgi İşlem konularında gelişmeleri teşvik amacıyla Kongreler ve Dünya Şampiyonaları organize etme faaliyetlerini sürdürmekte olan, Birleşmiş Milletlere bağlı bir Federasyondur.

2000 yıldan fazla tarihi olan stenografi ve 150 yıldan fazla geçmişi olan daktilografi mesleklerinin ve günümüz bilgisayar çağının gereği amatör ve profesyonel bilgi işlem uygulamalarının ve eğitiminin geliştirilmesi için yapılan bu meslekî kongreler, parlamentolarda, her türlü kurullarda ve bürolarda sorunların çözümlenmesi, işlerin daha verimli yapılabilmesi için fikir ve deneyim alışverişleri yapmak, çalışanları daha verimli çalışmaya teşvik etmek üzere, ülkeler arası yarışlar ve Dünya Şampiyonaları organize etmek gibi faaliyetleri görev bilmiş; arada geçen iki büyük Dünya savaşının sonralarında da kongreler yine başlayıp yapılabilmiş; böylece, 1954 yılından beri üye ülkelerden birer temsilcinin oluşturduğu Konseyin her yıl toplanmasıyla, daha sistemli olarak gelişmeleri ve kurallaşmaları hızlandırmıştır. 

2024 yılına kadar toplam 53 kongre ve 33 Dünya Şampiyonası organize etmiş bulunmaktadır. 2024 yılında 54’üncü Kongreyi düzenleyecek olan Intersteno’nun, Kongre kapsamında düzenlenecek Dünya Bilgisayar Klavye ve Stenografi Şampiyonaları, 2024 yılının Temmuz ayında Polonya’nın Katowice şehrinde gerçekleşecektir.

Intersteno Tüzüğünden iki önemli alıntı:

Madde 1.4: “Federasyon, tarafsız bir organizasyondur. Kazanç sağlama amacı yoktur. Federasyonun parasal kaynakları ancak Tüzükte belirtilen amaçlarla kullanılabilir. Üyelerine tahakkuk ettirilen parasal kaynaklarda herhangi bir finansal kâr olamaz. Hiçbir üye; Federasyon amaçları dışında ödemeler yapamaz veya yüksek ücretlerle yapılan harcamalardan menfaat sağlayamaz.

Madde 1.5: “Federasyon; hiçbir politik, dini veya etnik içerikli tartışmalara izin vermez.

Intersteno Tüzüğü:

İhsan Yener

Kurucu Başkanımız ve F Klavyenin Babası Rahmetli İhsan Yener (1925-2016), ayrıca 1993 yılından beri Intersteno Onursal Başkanıdır.

FEBİDER Hakkında

Kısa adı FEBİDER olan F Klavye ve Bilgi İşlem Derneği, ülkemizde Intersteno’nun tek yasal temsilcisidir ve Türk Ulusal Grubunu temsil etmektedir. Intersteno Türk Grubu adına tüm yurtiçi ve yurtdışı faaliyetler, dernek yönetim kurulu tarafından iş birliği halinde yürütülür.

Yönetim Kurulu; Derneğimizin iki yılda bir yapılan Genel Kurulundaki oylama ile belirlenerek duyurulmaktadır. Genel Kurulda ayrıca, Intersteno Konseyi ve tüm faaliyetlerinde ülkemizi temsil etmek üzere her iki yılda bir seçilen Ülke Temsilcisi (Konsey Delegesi) belirlenmektedir. Intersteno Ülke Temsilcisi, tüm görev ve faaliyetleri için Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

2024-2026 Dönemi Yönetim Kurulu ve Temsilciler
GöreviKişi
Yönetim Kurulu BaşkanıRecep ÇÖMLEKCİ
Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıArif ALTUNTAŞ
Yönetim Kurulu Saymanı ve İnternet Yarışları KoordinatörüSevilay GÜNDOĞDU DURMUŞ
Yönetim Kurulu ÜyesiGülendam Sadi ZEVZİR
Yönetim Kurulu Üyesi ve Intersteno Türkiye TemsilcisiEmrah KUYUMCU
2024-2026 Dönemi
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyeleri
Yönetim Kurulu Yedek ÜyeleriDenetim Kurulu Üyeleri
Recep ERTAŞAyşe Gülbin GÖRAL (Asil)
Ümit ŞEKERMustafa KARTOPU (Asil)
Elmas SÖNMEZAyşe BOŞNAK (Asil)
Mehmet Sertaç AYHANSerhat RAMAY (Yedek)
Cemile Ümame KUYUMCUCihan TÜRKMEN (Yedek)
 Didem TULUM (Yedek)
F Klavye ve Bilgi İşlem Derneği

Intersteno Tüzüğünden iki önemli alıntı:

Madde 4.2: “Ulusal Gruplar Federasyonun tam Üyeleridir. Ulusal Grup, özel hukuk veya kamu hukuku kapsamındaki bir şirket veya kuruluş gibi tüzel bir kişi olmalıdır. Her ülkeye, kendi takdirine göre örgütlenebilecek ve Federasyonun bir veya daha fazla faaliyet alanını temsil etmesi gereken yalnızca bir ulusal gruba izin verilir.

Madde 11.2: “Ulusal Grupların delegeleri, Konseyin her toplantısında Ulusal Gruplar tarafından atanır.”

Kaynak: www.intersteno.org/constitution

Intersteno İnternet Yarışları Yönetmeliğinden önemli alıntı:

Madde 2: “… Intersteno Ulusal Grupları, kendi bölgelerinde yarışmanın adil bir şekilde yürütülmesini koordine eder ve kontrol eder ve bu nedenle okulları ve dernekleri ziyaret etme ve yarışmalar sırasındaki faaliyetleri gözlemleme hakkına sahiptir.

Kaynak: https://www.intersteno.org/intersteno-internet-contests/internet-contest-rules/