Intersteno Hakkında

[hr style=”3d”]

Intersteno Logo

Kısa adı INTERSTENO olan Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu; 1887 yılından bu yana Stenografi, Daktilografi ve Bilgisayar konularında gelişmeleri teşvik amacıyla Kongreler ve Dünya Şampiyonaları organize etme faaliyetlerini sürdürmekte olan, Birleşmiş Milletlere bağlı bir Federasyondur.

2017 yılına kadar toplam 51 Kongre ve Dünya Şampiyonası organize etmiş bulunmaktadır.

INTERSTENO Statüsünden iki önemli alıntı :

Madde 1.4: “Federasyon, tarafsız bir organizasyondur. Kazanç sağlama amacı yoktur. Federasyonun parasal kaynakları ancak Tüzükte belirtilen amaçlarla kullanılabilir. Üyelerine tahakkuk ettirilen parasal kaynaklarda herhangi bir finansal kâr olamaz. Hiçbir üye; Federasyon amaçları dışında ödemeler yapamaz veya yüksek ücretlerle yapılan harcamalardan menfaat sağlayamaz.

Madde 1.5: “Federasyon; hiçbir politik, dini veya etnik içerikli tartışmalara izin vermez.

Alıntı kaynağı : www.intersteno.org

Türkiye 5 Mayıs 1957 tarihinde INTERSTENO’ya katılmış; aynı tarihte Merkez Komitesine de üye olmuştur.

Ülkemizi F Klavyenin Mucidi İhsan YENER hocamız Onursal Başkan olana kadar temsil etmiştir. Son 25 yıldır da ülkemizi Seçkin KÖSE temsil etmektedir.

2000 yıldan fazla tarihi olan stenografi ve 150 yıldan fazla geçmişi olan daktilografi mesleklerinin ve günümüz bilgisayar çağının gereği Amatör ve Profesyonel Bilgi İşlem uygulamalarının ve eğitiminin geliştirilmesi için yapılan bu meslekî kongreler, parlamentolarda, her türlü kurullarda ve bürolarda sorunların çözümlenmesi, işlerin daha verimli yapılabilmesi için fikir ve deneyim alışverişleri yapmak, çalışanları daha verimli çalışmaya teşvik etmek üzere, ülkeler arası yarışlar ve Dünya Şampiyonaları organize etmek gibi faaliyetleri görev bilmiş; arada geçen iki büyük Dünya savaşının sonralarında da kongreler yine başlayıp yapılabilmiş; böylece, 1954 yılından beri üye ülkelerden birer temsilcinin oluşturduğu Merkez Komitesinin her yıl toplanmasıyla daha sistemli olarak gelişmeleri ve kurallaşmaları hızlandırmıştır. Merkez Komitesinin adı Konsey olmuştur.

1955 yılından 1995 yılına kadar 2 yılda bir, 1995 yılından 2001 yılına kadar 3 yılda bir, sonrasında tekrar 2 yılda bir olmak üzere üye ülke gruplarının organize ettikleri Kongre ve Şampiyonalar da durmadan gelişerek bugünlere gelmiştir.

INTERSTENO Kongrelerinin 51’incisi ve Kongre kapsamında gerçekleşen Dünya Bilgisayar Klavye ve Stenografi Şampiyonaları, 2017 yılının Temmuz ayında Almanya’nın başkenti Berlin’de yapıldı.

2018 Yılı Konsey toplantısı da Türkiye’de İstanbul’da 10-13 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

2019 yılında 52’nci Kongreyi düzenleyecek olan Intersteno’nun, Kongre kapsamında düzenlenecek Dünya Bilgisayar Klavye ve Stenografi Şampiyonaları, 2019 yılında İtalya’nın Cagliari şehrinde gerçekleşecektir.