1955 yılında rahmetli İhsan Sıtkı Yener hocamız tarafından icat edilen Standart Türk (F) Klavyesinin bilimselliği, en son yapılan bir araştırmayla yeniden kanıtlandı.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinden Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ ve Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK öncülüğünde yapılan “İlkokuma Yazma Öğretimi Açısından Türkçedeki Ses ve Harflerin İncelenmesi” konulu bilimsel araştırmadaki harflerin kullanım oranlarına bakıldığında, F klavyedeki 7 harfin (a-e-i-k-l-t-m) sıralaması ve dizilişi, Türkçe’de en sık kullanılan ilk on harfin sıralamasının örtüştüğü gözükmektedir. Bu da F klavyenin günümüz Türkçesinde de en sık kullanılan harflerle en uyumlu ve hâlâ Türkçemize en uygun bilimsel klavye olduğunu göstermektedir.

TÜRKÇEDEKİ GÜNCEL 120 BİN KELİME VE 788 BİN HARF İÇEREN KAPSAMLI ARAŞTIRMA

Araştırmada Türkçedeki ses ve harflerin durumu, kullanılma sıklığı ile özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlükteki (11.baskı) kelimelerle Kişi Adları Sözlüğündeki kelimeler incelemeye alınmış, bu sözlüklerdeki kelimeler güncelleştirilmiş, eksik olanlar eklenmiş, bazı sözlük maddeleri ve açıklamalar çıkarılmıştır. Böylece her iki sözlükten alınan toplam 120.151 kelime ile bu kelimelerde yer alan 788.318 harf incelenmiş, harflerin kullanım sıklığına göre oranları ve dağılımları belirlenmiştir.

Araştırma sonunda Türkçede % 13,26 oranıyla ilk sırada (a) harfinin, ikinci sırada % 8,96 ile (e) harfinin, üçüncü sırada ise % 7,88 ile (k) harfinin kullanıldığı görülmektedir. Yani Türkçede sesli harflerden (a) ve (e), sessiz harflerden ise (k) harfi en sık kullanılan harflerdir. Bu üç harfin kullanım sıklığı % 30,10‘dur.

F klavye dizilimine baktığımızda ise harflerin kullanım yüzdeleri; (a) harfinin % 14,3, (e) harfinin % 8,8 ve (k) harfinin % 7,3 oranlarıyla kullanıldığı görülmektedir. Bu üç harfin kullanım sıklığı ise F klavye üzerinde % 30,40’tır.

TÜRKÇEDEKİ METİNLERİN YÜZDE 68’İ, F KLAVYEDEKİ EN İŞLEK 10 TUŞLA BİLE YAZILABİLİYOR

Araştırmanın Tam Metni: “İlkokuma Yazma Öğretimi Açısından Türkçedeki Ses ve Harflerin İncelenmesi”

Kullanılma sıklığına göre Türkçede ilk üç sıradaki (a-e-k) harfleriyle metinlerin % 30,10’u, ilk beş sıradaki (a-e-k-i-l) harfleri ile % 43,20’si, ilk on sıradaki (a-e-k-i-l-m-r-n-t-ı) harfleriyle % 68,65’i yazılmaktadır. Bir başka ifadeyle Türkçede ilk on sıradaki sesli harflerle metinlerin % 33,27’si, sessiz harflerle %35,38’i olmak üzere toplam % 68.65’i yazılmaktadır.

F klavye üzerindeki bu harflerin kullanım oranları ise; (a-e-k-i-l) harfleri ile % 43.40’ı, ilk on sıradaki (a-e-k-i-l-m-r-n-t-ı) harfleriyle metinlerin % 68.11’i yazılabilmektedir.

Çalışmanın sonuç bölümünde de, bilim insanlarımız tarafından F klavye kullanımının yaygınlaştırılması gerektiği özellikle vurgulanmıştır.

Aşağıdaki F klavye tablosundaki harf kullanım yüzdelerinden de görüleceği üzere; İhsan Sıtkı Yener hocamız tarafından 1955 yılında Türkçedeki 29.934 kök sözcüğün istatistiği yapılarak oluşturulan F klavye düzeni ile son yapılan bilimsel araştırmadaki oranlar birbirine çok yakın. Bu da aradan 63 yıl geçmesine rağmen F klavyenin hâlâ dilimize en uygun klavye olduğunun en bilimsel kanıtıdır.

Araştırmanın Tam Metnini Aşağıdaki Linkten Okuyabilirsiniz:

“İlkokuma Yazma Öğretimi Açısından Türkçedeki Ses ve Harflerin İncelenmesi” konulu araştırma yazısı.

Haber Kaynağı: klavyekafasi.com

Tavsiye Edilen Yazılar