Skip to content

YARIŞ KURALLARI

Madde 1:

Birleşmiş Milletler’e bağlı meslekî bir organizasyon olan Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu – Intersteno’nun Yönetmelikleri uyarınca, dünya genelinde yapılan şampiyonalar çerçevesinde düzenlenen “2024 Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası”; F klavye kullanımının yaygınlaştırılması, her düzeydeki resmî ve özel öğretim kurumlarının öğretmen, öğrenci ve mezunlarıyla her yaştaki bilgisayar kullanıcılarını, bilimsel ve daha verimli yöntemlerle F klavye üzerinde (on parmakla ve bakmadan) çalışmaya teşvik etmeyi hedeflemektedir.

Madde 2:

2024 Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası, F Klavyenin mucidi ve Intersteno onursal başkanı merhum İhsan Yener tarafından 2006 yılında Türkiye İnternet Klavye Şampiyonası adıyla başlatılmış olup, kendisinin vefatı sonrasında Intersteno Türk Grubu yönetim kurulu kararı ile 2017 yılından bu yana Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası adıyla düzenlenmektedir. Başladığı yıldan bu yana yarış, Intersteno’nun Türkiye temsilciliğini yürüten ve 1964 yılında kurulmuş olan F Klavye ve Bilgi İşlem Derneği tarafından Türkiye genelinde düzenlenmektedir. Intersteno’nun Türkiye Temsilciliği ve Türk Grubu, yalnızca F Klavye ve Bilgi İşlem Derneği tarafından temsil edilmekte olup; Intersteno Türk Grubu adına tüm yurtiçi ve yurtdışı faaliyetler, derneğin yönetim kurulu ve genel kurulunun atadığı temsilciler tarafından yürütülür.

Madde 3:

Dünyanın en bilimsel klavyesi kabul edilen F Klavyenin ülkemizde yaygınlaştırılması ve teşviki amacıyla da düzenlenen bu yarış kapsamında, 2003/20 sayılı MEB Genelgesi ve 2013/13 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca F Klavye ile katılım zorunludur.

 Madde 4:

Öğrenciler, gönüllülük esasına göre belirlenecek Yöneticinin/Öğretmenlerin gözetim ve denetiminde internete bağlanarak yarışa katılabilirler.

Öğrenci olmayan yarışçılar, Gönüllülük esasına göre belirlenecek bir Öğretmenin gözetiminde, bilgi@interstenoturk.org adresine gerekli bilgileri ileterek kayıtlarını yaptırabilirler ve Şampiyonaya yine gönüllülük esasına göre belirlenen yöneticisi ve görevli öğretmenin gözetimi altında katılabilirler.

 Madde 5:

2024 Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası finallerine katılabilmek için;

 • 12 ve daha küçük yaştaki yarışçılar için dakikada en az 100 vuruşu en çok %1 hata ile,
 • 13 – 16 yaş arası yarışçılar için dakikada en az 120 vuruşu en çok %1 hata ile,
 • 17 – 20 yaş arası yarışçılar için dakikada en az 150 vuruşu en çok %1 hata ile,
 • 21 ve yukarısı yaştaki büyük yarışçılar için ise dakikada en az 200 vuruşu en çok %0,5 (binde 5) hata ile yazmak gereklidir.

Dikkat: Özellikle öğrencileri teşvik amacıyla Türkiye Şampiyonası için düşürülen bu “en az vuruş” miktarları, Intersteno Dünya İnternet Klavye Şampiyonasında sırasıyla 150/180/200/240 olarak yükseltilecektir.

Madde 6:

Sıralama Listeleri (Kategoriler)

 • 12 yaşına kadar: Küçükler Kategorisi (2012 içi ve sonrası doğumlular)
 • 13 – 16 yaş arası: Öğrenciler Kategorisi (2008, 2009, 2010 ve 2011 yılları doğumlular)
 • 17 – 20 yaş arası: Gençler Kategorisi (2004, 2005, 2006 ve 2007 yılları doğumlular)
 • 21 yaş ve üzeri: Deneyimliler Kategorisi (2003 yılı içi ve öncesi doğumlular)

Listeler, katılan yarışçıların başarı puanlarına göre sıralanmasından oluşur.

 Madde 7:

2024 Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası,

Kayıt Tarihleri: 5 Şubat 2024 – 17 Mart 2024,

Yarışma Tarihleri: 19 Şubat 2024 – 17 Mart 2024

Yarışlar her bir okul için Öğretmen tarafından belirlenen bir gün ve saatte, öğrencilerin ders programları aksatılmamak kaydıyla, toplu olarak (aynı anda) yapılır. Yarış için tespit edilen gün ve saat Intersteno Türkiye Koordinatörlüğüne bildirilir. Yarışlar 10’ar dakikalık süreyi kapsamaktadır.

Madde 8:

Yarışta kullanılacak olan bilgisayarların her birinin:

 • Yazılımlarının, Microsoft Windows 7 ve üstü sürümlerinin olması,
 • Donanımlarının, Pentium-4 ve üstü uyumlu olması,
 • İnternet ADSL bağlantı hızının 1 Mbit ve üstü olması,
 • Mümkünse Kesintisiz Güç Kaynağının bulunması

gerekmektedir. Aksi takdirde yarış sırasında meydana gelebilecek her türlü yazılım, donanım arızaları ve elektrik kesilmeleri sonucunda yarıda kalan yarışlar bir kez daha tekrarlatılmayacaktır.

 Madde 9:

Yarışlar, 10′ar dakikalık testlerin hızlı ve olabildiğince hatasız yazılmasıyla yapılır. Anadil ve Çok Dilli (17 farklı dil) olarak 2 ayrı liste ile değerlendirilen yarış kuralları (barajlar) her dil için aynıdır. 2024 Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası, Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu – Intersteno’nun görevlendirdiği Georgette Sante (Belçika) – Marco Olivo (İtalya) organizatörlüğü ile kullanım hakları Intersteno’da bulunan TAKI programı üzerinden, www.intersteno.it web sitesinden yapılır.

Madde 10:

Yarış metinleri, Intersteno Jüri Başkanı (Belçika) kontrolünde Intersteno Türk Grubu (FEBİDER) yönetim kurulu tarafından, yarışçıların kayıtlı oldukları dillere göre hazırlanır.

Madde 11:

Yarışların resmen geçerli olabilmesi için her yarışın bir Bilgisayar Laboratuvarında, gönüllü öğretmenlerin nezaretinde, denetim ve gözetimleri altında yapılması gerekmektedir. İlk kayıt işlemlerindeki ve yarış başlangıcındaki sağlıklı kimlik denetimlerinden başlayarak, sonuçların adil ve dürüst olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Madde 12:

Intersteno ve Intersteno Türk Grubu Sorumlusu olarak görevli bulunan Ulusal Koordinatörler, yarışın adil olarak yapılmasını koordine ve kontrol edebilmek için gerekli tedbirleri alırlar. Intersteno Türk Grubu (FEBİDER) yönetim kurulu son sorumludur ve yarışta iyi bir yönetim için gerektiğinde ulusal Jüri kurulunun kararlarını alabilir.

Madde 13:

Yarışma online olarak katılımcıya ait şifrelerle 10 dakika süresince yapılır. Sözcükler arasındaki boşluklar da birer vuruş, büyük harf tuşuyla (shift ve caps lock) yazılan harf ve işaretler ikişer vuruş sayılır. Yarış süresince yazarken fark edilen hatalar, yalnızca silme tuşu (backspace) ile silinebilir ve sözcük silmeye izin verilmektedir (ctrl+backspace tuşu ile). Yarış süresince, 15 saniyeden fazla bir süre boyunca herhangi bir vuruş ya da silme yapılmadığında, sistem yarışı otomatik olarak sonlandıracaktır. 10 dakikalık yarış sürecinin bitiminden sonra: Yazarken fark edilip ANINDA (BİRKAÇ SANİYE İÇERİSİNDE) DÜZELTİLMEYEN her bir hata için, toplam yapılan brüt vuruş üzerinden 50 vuruş düşülerek belirlenen puanlar sıralama listesinde yer alır.

Madde 14:

Yarışmadaki sıralamalar katılımcının kategorisine, anadil ve çok dilli (17 ayrı dil) katılımına göre www.interstenoturk.org adresinden eş zamanlı olarak yayınlanacak ve diğer katılımcıların sonuçlarına göre sistemsel olarak güncellenecektir. Yarışmanın son katılma tarihi olan 18 Mart 2024 tarihinde yarışmaya katılımın kapanmasının ardından, 2024 Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonasının güncellenmiş kesin sonuç listesi, yine www.interstenoturk.org adresinden yayınlanacaktır.

Madde 15:

Tüm başarılı olan yarışçılar, Intersteno Türkiye Temsilciliği (FEBİDER) tarafından hazırlanacak birer Başarı Belgesi alırlar. Her kategorinin anadil ve çok dil listelerindeki ilk 3 dereceye birer madalya olmak üzere toplamda 24 madalya verilecektir.  Kategorilerine göre sıralamaya giremeyen (vuruş ve hata barajlarını aşamayan) tüm yarışçılara da Katılım Belgesi gönderilir.

Öğrencisi/öğrencileri başarılı olan öğretmenlere ayrıca birer Teşekkür Belgesi verilir.

Ekstra sponsorluklarla ödüller sağlanması (ulusal veya uluslararası düzeyde) mümkün olursa, zamanında web sitemizde bildirilecektir.

Madde 16:

Etkinliğimizde yabancı kişiler görev almayacaktır. Etkinlikte yabancı uyruklu kişilerin görev alması durumunda; bu kişilere ait istenilen belgelerin apostil tasdikli veya yeminli tercüme bürolarınca tercüme edilip noter tarafından onaylanmış hâli Intersteno Türk Grubu tarafından muhafaza edilecektir.

Madde 17:

2024 Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası Katılım Aidatı: 150 (yüz elli) TL olup, çok dillere katılım için ayrıca fark ödenmeyecektir. Şampiyonanın madalya, belge, posta – kurye vb. giderleri için zorunlu olan bu ödemelerin tümü Belçika’daki Intersteno Genel Sekreterliğine (Türkiye Temsilciliği tarafından Euro’ya çevrilerek) gönderilecektir. Katılım Aidatını ödeyemeyecek öğrenciler için Okul Aile Birlikleri veya Koruma Dernekleri yardımcı olmalıdır.

Aidatlar, TL olarak, aşağıdaki banka hesabına Türkiye Ziraat Bankası Şubesi kanalı ile Intersteno Türkiye Temsilciliği hesabına ödenip, sonrasında hemen yarışçı kayıtları yapılmalıdır.

Küçük meblağlarda, havale masrafları, gönderilecek paradan daha fazla olabildiği için, aşağıda yazılı bulunan hesaba toptan ödenmesi önerilir.

Banka Hesabı: T.C. Ziraat Bankası İstanbul Şişli Şubesi

Hesap Adı: F KLAVYE VE BİLGİ İŞLEM DERNEĞİ

IBAN No: TR50 0001 0004 8454 0276 5850 01

Elektronik banka transferiyle, sadece kısa bir mesajın otomatik olarak gönderileceğini lütfen unutmayıp, havalenizde katılımcının sayısını, okul ismini mutlaka belirtiniz.

Madde 18:

Bilindiği üzere, F Klavye bilimsel düzeni, 20 Ekim 1955 tarihinde Standart Türk Klavyesi olarak resmen Türk Standartları Enstitüsü tarafından onaylanmıştır. T.C. Millî Eğitim Bakanlığı’nın 31/03/2003 tarih ve 2003/20 Sayılı Genelgesi ve Başbakanlığın 10 Aralık 2013 tarih ve 2013/13 sayılı Genelgesiyle, tüm okullarda ve kamuda F klavye kullanılması ve F klavye ile bilgisayarı on parmakla öğrenme eğitiminin verilmesi, ayrıca bilgisayar kullanımının yoğun olduğu özel sektöre ait kamuya açık alanlarda (internet salonu vb. toplu kullanım sağlayıcıları) ve özel sektör kuruluşlarında F klavyenin teşvik edilerek yaygınlaştırılmasının sağlanması talimatı ve görevi Milli Eğitim Bakanlığına verilmiştir.

F klavyenin gelişmesi ve herkesin ülkemizde on parmakla bilgisayar klavyesi kullanması Ülkemize zamandan milyarlarca TL verim sağlayacaktır. İntersteno-Türk Grubumuzda işbu verimin sağlanmasına önemli katkılarda bulunmakta, tüm bu işlemleri amatörce gerçekleştirmektedir.

Madde 19:

Türkiye ve Dünya Bilgisayar Klavye Şampiyonalarında, INTERSTENO ile iş birliği yapmaktayız. Kısa adı INTERSTENO olan Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu; 1887 yılından bu yana Stenografi, Daktilografi ve Bilgisayar konularında gelişmeleri teşvik amacıyla Kongreler ve Dünya Şampiyonaları organize eden, Birleşmiş Milletlere bağlı bir Federasyon ve meslekî bir organizasyondur. Türkiye, 1957 yılından beri bu Kongre ve Dünya Şampiyonalarına aralıksız katılmaktadır. Intersteno hakkında aşağıdaki sitesinden tüm bilgilere ulaşmak mümkündür: https://www.intersteno.org/

Intersteno Merkez Adresi: Kapellestraat 124, BE-8020 Oostkamp, Belçika

Tel. +32 476 26 59 60 – E-mail secretary@intersteno.org

Madde 20:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği kişisel bilgilerin talep edilmesi sebebiyle alınacak “Açık Rıza Beyanı” ektedir (Ek 1). Belge, yarışçı (18 yaşından küçük olanlar için velileri) tarafından doldurularak, imzalanacak, imzayı takiben, gönüllü öğretmen tarafından sistemden taranarak veya fotoğrafı çekilerek Intersteno Türkiye Koordinatörlüğünün bilgi@interstenoturk.org e-mail adresine gönderilecek.

Madde 21:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında başvuru evrakları arasında yer alması gereken Aydınlatma Metni ektedir (Ek 2). Belge, yarışçı (18 yaşından küçük olanlar için velileri) tarafından doldurularak, imzalanacak, imzayı takiben, gönüllü öğretmen tarafından sistemden taranarak veya fotoğrafı çekilerek Intersteno Türkiye Koordinatörlüğünün bilgi@interstenoturk.org e-mail adresine gönderilecek. Bir nüshası yarışçı veya veliye teslim edilecektir. Belgenin aslı gönüllü öğretmen, fotokopisi Türkiye Koordinatörlüğü tarafından yarış sonrası imha edilecektir.

Madde 22:

2024 Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonasına, bilgisayar klavyesini F klavyede on parmakla kullanmasını bilen, engelli bireyler dahil herkes katılabilmektedir. İnternet ortamında 10’ar dakika süreli yapılan Anadil ve Çok Dilli yarışlardan oluşan 17 dil yarışı tek düze yapılmakta, engelli bireylerimiz dahil herkesin okuma yazma bilmesi gerekmektedir. Engelliler için ayrıcalık yapma olanağı, teknik nedenlerden dolayı mümkün bulunmamaktadır.

Madde 23:

Yarışa katılacak öğrencilere ait örnek Veli İzin Belgesi ektedir (Ek: 3). Belge 18 yaşından küçük olanlar için hazırlanacak ve velileri tarafından imzalanacak, imzayı takiben, gönüllü öğretmen tarafından sistemden taranarak veya fotoğrafı çekilerek Intersteno Türkiye Koordinatörlüğünün bilgi@interstenoturk.org e-mail adresine gönderilecektir. Belgenin aslı gönüllü öğretmen tarafından muhafaza edilecektir.

Madde 24:

İnternet üzerinden yapılan yarışların süresi her biri için ayrı ayrı 10’ar dakikadır. 10 Dakika tamamlanınca yarışma otomatik program gereği sonlandırılmaktadır. Yarışçının yarışma sonucuna itiraz etme hakkı vardır. 2024 Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası yarış itirazının, elektronik ortamda bilgi@interstenoturk.org e-posta adresine yapılması gerekmektedir. Yarışa yapılan itiraz süratle değerlendirilerek, kısa zamanda yanıt verilir.

Madde 25:

2024 Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası etkinliğimiz, katılımcılar ve organize edenler tarafından gönüllülük esasına göre yapılmaktadır. Grubumuz bu etkinlikleri 67 yıldır gönüllük esasına göre yürütmektedir.

Madde 26:

Intersteno Türk Grubumuz (FEBİDER), 67 yıldır Türkiye Şampiyonalarını düzenlemekte ve Dünya Klavye Şampiyonalarına Ülkemiz gençlerinin iştirakine yardımcı olmaktadır. Tüm bu etkinlikleri, ticari amaç gütmeden ve ücret almadan gönüllük esasına göre gerçekleştirmektedir.

Madde 27:

2024 Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonasının yarış tarihleri 19 Şubat 2024 – 17 Mart 2024’tür. Yarışlara, belirtilen tarihlerde, iş günlerinde ve cumartesi günleri, öğrencilerin/yarışçıların ve görevli öğretmenlerin/kamu görevlisinin müsait olduğu her an iştirak etmeleri mümkün olduğu için, eğitimin ve öğretimin aksatılması diye bir durum söz konusu değildir. Yarışmanın tanıtımı ve uygulamasının anlatılması da web sitemizden yapılmaktadır. Bu tanıtımın da eğitim ve öğretimi aksatması söz konusu değildir.

Saygılarımızla.

INTERSTENO ULUSLARARASI BİLGİ İŞLEM VE İLETİŞİM FEDERASYONU
TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ VE TÜRK GRUBU BAŞKANLIĞI

Emrah KUYUMCUSevilay GÜNDOĞDU DURMUŞRecep ÇÖMLEKCİ
INTERSTENO
Başkan Yardımcısı
INTERSTENO
İnternet Şampiyonaları
Türkiye Koordinatörü
INTERSTENO
İnternet Şampiyonaları
Türkiye Koordinatör Yardımcısı
F Klavye ve Bilgi İşlem Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
F Klavye ve Bilgi İşlem Derneği
Saymanı
F Klavye ve Bilgi İşlem Derneği
Başkan Yardımcısı
 

bilgi@interstenoturk.org

Tel: 0533 459 33 11