Skip to content

YARIŞ KURALLARI

Birleşmiş Milletler’e bağlı meslekî bir organizasyon olan Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu – Intersteno tarafından, 2003 yılından beri dünya genelinde bilimsel ve verimli klavye kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla yapılan “2024 Dünya İnternet Klavye Şampiyonası”, ülkemizde de F klavye kullanımının yaygınlaştırılması, her düzeydeki resmî ve özel öğretim kurumlarının öğretmen, öğrenci ve mezunlarıyla her yaştaki bilgisayar kullananları, bilimsel ve daha verimli yöntemlerle F klavye üzerinde (on parmakla + bakmadan) çalışmaya teşvik etmeyi hedeflemektedir.

2024 Dünya İnternet Klavye Şampiyonası,

Kayıt Tarihleri                         : 19 Şubat 2024 – 24 Nisan 2024,

Yarışma Tarihleri                     : 18 Mart 2024 – 26 Nisan 2024 tarihleri arasında

Öğretmen tarafından belirlenen bir gün ve saatte, öğrencilerin ders programları aksatılmamak kaydıyla, toplu olarak (aynı anda) yapılır. Yarış için tespit edilen gün ve saat Türkiye Koordinatörlüğüne bildirilir. Yarışlar 10’ar dakikalık süreyi kapsamaktadır.

Madde 1:

Öğrenciler, gönüllülük esasına göre belirlenecek Yöneticinin/Öğretmenlerin gözetim ve denetiminde internete bağlanarak yarışa katılabilirler. Öğrenci olmayan yarışçılar, Gönüllülük esasına göre belirlenecek bir öğretmenin gözetiminde, bilgi@interstenoturk.org adresine gerekli bilgileri ileterek kayıtlarını yaptırabilirler ve şampiyonaya yine gönüllülük esasına göre belirlenen yöneticisi ve görevli öğretmenin gözetimi altında katılabilirler.

Madde 2:

2024 Dünya İnternet Klavye Şampiyonasının Türkiye’den tüm katılımları konusunda, Intersteno’nun Türkiye temsilciliğini yürüten ve 1964 yılında kurulmuş olan F Klavye ve Bilgi İşlem Derneği yetkilidir. Intersteno’nun Türkiye Temsilciliği ve Türk Grubu, yalnızca F Klavye ve Bilgi İşlem Derneği tarafından temsil edilmekte olup; Intersteno Türk Grubu adına tüm yurtiçi ve yurtdışı faaliyetler, derneğin yönetim kurulu ve genel kurulunun atadığı temsilciler tarafından yürütülür. Yarışma duyurusu Türkiye genelinde, tüm okullara, üniversitelere ve kamuya gönderilmektedir. Yarışlar İnternet üzerinden yapılmaktadır.

Etkinlikte Intersteno Türk Grubu Adına Görev Alacak Koordinatörlerimiz:

 • Sevilay GÜNDOĞDU DURMUŞ – Intersteno Türkiye İnternet Yarışları Koordinatörü – FEBİDER Saymanı
 • Emrah KUYUMCU – Intersteno Başkan Yardımcısı – FEBİDER Başkanı
 • Recep ÇÖMLEKCİ – Intersteno Türkiye İnternet Yarışları Koordinatör Yardımcısı – FEBİDER Başkan Yrd.

Öğrencisi yarışa katılacak olan öğretmenler, kaç öğrencinin/yarışçının yarışa iştirak edeceğini, Türkiye Koordinatörüne bilgi@interstenoturk.org e-mail adresine bildireceklerdir.

Madde 3:

Yarışta kullanılacak olan bilgisayarların her birinin:

 • Yazılımlarının, Microsoft Windows 7 ve üstü sürümlerinin olması,
 • Donanımlarının, Pentium-4 ve üstü uyumlu olması,
 • İnternet ADSL bağlantı hızının 1 Mbit ve üstü olması,
 • Mümkünse Kesintisiz Güç Kaynağının bulunması,

gerekmektedir. Aksi takdirde yarış sırasında meydana gelebilecek her türlü yazılım, donanım arızaları ve elektrik kesilmeleri sonucunda yarıda kalan yarışlar bir kez daha tekrarlatılmayacaktır.

 

Madde 4:

Yarışlar, 10′ar dakikalık testlerin hızlı ve olabildiğince hatasız yazılmasıyla yapılır. Anadil ve Çok Dilli (17 farklı dil) olarak 2 ayrı liste ile değerlendirilen yarış kuralları (barajlar) her dil için aynıdır.

2024 Dünya İnternet Klavye Şampiyonası, Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu – Intersteno’nun görevlendirdiği Georgette Sante (Belçika) – Marco Olivo (İtalya) organizatörlüğü ile Marco Olivo’nun TAKI programı üzerinden,www.intersteno.org sitesinden yapılır.

Madde 5:

2024 Dünya İnternet Klavye Şampiyonaları finallerine katılabilmek için;

 • 12 ve küçük yaştaki yarışçılar için dakikada en az 150 vuruşu en çok %1 hata,
 • 13 – 16 yaş arası yarışçılar için dakikada en az 180 vuruşu en çok %1 hata,
 • 17 – 20 yaş arası yarışçılar için dakikada en az 200 vuruşu en çok %1 hata,
 • 21 ve yukarısı yaştaki büyük yarışçılar için ise dakikada en az 240 vuruşu en çok %0,5 (binde 5) hata
  ile yazmak gereklidir.

Madde 6:

Sıralama Listeleri (Kategoriler)

 • 12 Yaşına kadar : Küçükler Kategorisi (2012 içi ve sonrası doğumlular)
 • 13 – 16 Yaş arası : Öğrenciler Kategorisi (2008, 2009, 2010 ve 2011 yılları doğumlular)
 • 17 – 20 Yaş arası : Gençler Kategorisi (2004, 2005, 2006 ve 2007 yılları doğumlular)
 • 21 Yaş ve üzeri : Deneyimliler Kategorisi (2003 yılı içi ve öncesi doğumlular)

Listeler, katılan yarışçıların başarı derecelerine göre sıralanmasından oluşur.

 

Madde 7:

Yarış metinleri, Intersteno Jüri Başkanı (Belçika) tarafından, yarışçıların kayıtlı oldukları dillere göre hazırlanır.

Madde 8:

Yarışların resmen geçerli olabilmesi için her yarışın bir Bilgisayar Laboratuvarında, gönüllü öğretmenlerin nezaretinde, denetim ve gözetimleri altında yapılması gerekmektedir. İlk kayıt işlemlerindeki ve yarış başlangıcındaki sağlıklı kimlik denetimlerinden başlayarak, sonuçların [adil ve dürüst] olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Madde 9:

Her ülkede; Intersteno Sorumlusu olarak görevli bulunan Ulusal Koordinatörler, yarışın adil olarak yapılmasını koordine ve kontrol edebilmek için gerekli tedbirleri alırlar.

Madde 10:

Intersteno Yönetim Kurulu son sorumludur ve yarışta iyi bir yönetim için gerektiğinde Uluslararası Jüri kurulunun kararlarını alabilir.

Madde 11:

Yarışma online olarak katılımcıya ait şifrelerle 10 dakika süresince yapılır. Sözcükler arasındaki boşluklar da birer vuruş, büyük harf tuşuyla (shift ve caps lock) yazılan harf ve işaretler ikişer vuruş sayılır. Yarış süresince yazarken fark edilen hatalar, yalnızca silme tuşu (backspace) ile silinebilir ve sözcük silmeye izin verilmektedir (ctrl+backspace tuşu ile). Yarış süresince, 15 saniyeden fazla bir süre boyunca herhangi bir vuruş ya da silme yapılmadığında, sistem yarışı otomatik olarak sonlandıracaktır. 10 dakikalık yarış sürecinin bitiminden sonra: Yazarken fark edilip ANINDA (BİRKAÇ SANİYE İÇERİSİNDE) DÜZELTİLMEYEN her bir hata için, toplam yapılan brüt vuruş üzerinden 50 vuruş düşülerek belirlenen puanlar sıralama listesinde yer alır.

Yarışmadaki sıralamalar katılımcının kategorisine, anadil ve çok dilli (17 ayrı dil) katılımına göre www.intersteno.org adresinden eş zamanlı olarak yayınlanacak ve diğer katılımcıların sonuçlarına göre sistemsel olarak güncellenecektir. 2024 Dünya İnternet Klavye Şampiyonası, 27 Nisan 2024 tarihinde yarışmaya katılımın kapanmasının ardından güncellenmiş kesin liste www.intersteno.org adresinden yayınlanacaktır. Tüm başarılı olan yarışçılar; kendi ülkelerindeki Intersteno Ulusal Temsilcileri yoluyla birer Başarı Belgesi alırlar. Her kategorinin anadil/çok dilli listelerindeki ilk 3 dereceye birer madalya olmak üzere toplamda 24 madalya verilir. Kategorilerine göre derece alamayan tüm katılımcılara ayrıca Katılım Belgesi gönderilir. 3 Öğrencisi/öğrencileri başarılı olan öğretmenlere ayrıca birer Teşekkür belgesi verilir. Ekstra sponsorluklarla ödüller sağlanması (ulusal veya uluslararası düzeyde) mümkün olursa, zamanında web sitemizde bildirilecektir.

Madde 12:

2023 Yılı Dünya İnternet Yarışları katılım aidatı tutarı, anadil için 170 TL, çok dilli yarış için 240 TL olarak Intersteno tarafından belirlenmiştir. Katılım Aidatını ödeyemeyecek öğrenciler için Okul Aile Birlikleri veya Koruma Dernekleri yardımcı olmalıdır. Aidatlar, TL olarak, aşağıdaki banka hesabına Türkiye Ziraat Bankası Şubesi kanalı ile Intersteno Türkiye Temsilciliği olan F Klavye ve Bilgi İşlem Derneği hesabına ödenir. Küçük meblağlarda, havale masrafları, gönderilecek paradan daha fazla olabildiği için, aşağıda yazılı bulunan hesaba toptan ödenmesi önerilir.

Banka Hesabı: T.C. Ziraat Bankası İstanbul Şişli Şubesi

Hesap Adı: F KLAVYE VE BİLGİ İŞLEM DERNEĞİ

IBAN No: TR50 0001 0004 8454 0276 5850 01

Elektronik banka transferiyle, sadece kısa bir mesajın otomatik olarak gönderileceğini lütfen unutmayıp, havalenizde katılımcının sayısını, okul ismini, anadil ya da çok dilli yarıştan hangisine katılacağını mutlaka belirtiniz ve ödeme dekontunu bilgi@interstenoturk.org adresine gönderiniz.

 

Madde 13:

Bilindiği üzere, F Klavye bilimsel dizin, 20 Ekim 1955 tarihinde Standart Türk Klavyesi olarak resmen BAKANLIKLAR ARASI Komisyon’unca onaylanmıştır. T.C. Millî Eğitim Bakanlığı’nın 31/03/2003 tarih ve 2003/20 Sayılı ve Başbakanlığın 10 Aralık 2013 tarih ve 2013/13 sayılı Genelgeleriyle tüm okullarda ve kamuda F klavye kullanılması ve F klavye ile bilgisayarı on parmakla öğrenme eğitiminin verilmesi, ayrıca bilgisayar kullanımının yoğun olduğu özel sektöre ait kamuya açık alanlarda (internet salonu vb. toplu kullanım sağlayıcıları) ve özel sektör kuruluşlarında F klavyenin teşvik edilerek yaygınlaştırılmasının sağlanması talimatı ve görevi Bakanlığa verilmiştir. F klavyenin gelişmesi ve herkesin ülkemizde on parmakla bilgisayar klavyesi kullanması, ülkemize zamandan milyarlarca TL verim sağlayacaktır. Intersteno-Türk Grubumuzda işbu verimin sağlanmasına önemli katkılarda bulunmakta, tüm bu işlemleri amatörce gerçekleştirmektedir.

Madde 14:

Dünya İnternet Klavye Şampiyonasında INTERSTENO ile iş birliği yapmaktayız. Kısa adı INTERSTENO olan Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu; 1887 yılından bu yana Stenografi, Daktilografi ve Bilgisayar konularında gelişmeleri teşvik amacıyla Kongreler ve Dünya Şampiyonaları organize eden, Birleşmiş Milletlere bağlı bir Federasyon ve mesleki bir organizasyondur. Türkiye, 1957 yılından beri bu Kongre ve Dünya Şampiyonalarına aralıksız katılmaktadır. Intersteno hakkında aşağıdaki sitesinden tüm bilgilere ulaşmak mümkündür.

Intersteno Merkez Adresi: Kapellestraat 124, BE-8020 Oostkamp, Belçika

Tel. +32 476 26 59 60

secretary@intersteno.org

 

Madde 15:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği kişisel bilgilerin talep edilmesi sebebiyle alınacak “Açık Rıza Onayı” ektedir (Ek 1). Belge, yarışçı (18 yaşından küçük olanlar için velileri) tarafından doldurularak, imzalanacak, imzayı takiben, gönüllü öğretmen tarafından sistemden taranarak veya fotoğrafı çekilerek Intersteno Türkiye Koordinatörlüğünün bilgi@interstenoturk.org e-mail adresine gönderilecektir.

Madde 16:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında başvuru evrakları arasında yer alması gereken Aydınlatma Metni ektedir (Ek 2). Belge, yarışçı (18 yaşından küçük olanlar için velileri) tarafından doldurularak, imzalanacak, imzayı takiben, gönüllü öğretmen tarafından sistemden taranarak veya fotoğrafı çekilerek Intersteno Türkiye Koordinatörlüğünün bilgi@interstenoturk.org e-mail adresine gönderilecek. Bir nüshası yarışçı veya veliye teslim edilecektir. Belgenin aslı gönüllü öğretmen tarafından yarış sonrası imha edilecektir.

Madde 17:

Dünya İnternet Bilgisayar Klavye Şampiyonalarına, bilgisayar klavyesini F klavyede on parmakla kullanmasını bilen, engelli bireyler dahil herkes katılabiliyor. İnternet ortamında 10’ar dakika süreli yapılan Anadil ve 16 Çok Dilli yarışlardan oluşan 17 dil yarışı tek düze yapılmakta, engelli bireylerimiz dahil herkesin okuma yazma bilmesi gerekmektedir. Engelliler için ayrıcalık yapma, teknik nedenlerden dolayı mümkün bulunmamaktadır. Çünkü, yarışlara katılan hiçbir Ülke engelliler için ayrıcalıklı, teşvik edici hiçbir işlem yapamamakta, INTERSTENO’da bu konuda teşvik işlemi uygulanmamaktadır.

Madde 18:

Etkinliğe katılacak öğrencilere ait örnek Veli İzin Belgesi ektedir (Ek: 3). Belge 18 yaşından küçük olanlar için hazırlanacak ve velileri tarafından imzalanacak, imzayı takiben, gönüllü öğretmen tarafından sistemden taranarak veya fotoğrafı çekilerek Intersteno Türkiye Koordinatörlüğünün bilgi@interstenoturk.org e-mail adresine gönderilecek. Belgenin aslı gönüllü öğretmen tarafından muhafaza edilecektir.

Madde 19:

İnternet üzerinden yapılan yarışların süresi her biri için ayrı ayrı 10’ar dakikadır. 10 Dakika tamamlanınca yarışma otomatik program gereği sonlandırılmaktadır. Yarışçının yarışma sonucuna itiraz etme hakkı vardır. 2024 Dünya İnternet Klavye Şampiyonasına yapılacak itirazın, öncelikle direkt olarak Intersteno Türkiye Koordinatörüne iletilmesi gerekmektedir. Türkiye Koordinatörü ve Intersteno Türk Grubu Yönetim Kurulu, bu itirazı Intersteno Jüri Başkanına iletecek ve en hızlı şekilde uygun çözüme kavuşmasını sağlayacaktır.

Saygılarımızla,

INTERSTENO TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ VE TÜRK GRUBU BAŞKANLIĞI

ADINA

F KLAVYE VE BİLGİ İŞLEM DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Emrah KUYUMCUSevilay GÜNDOĞDU DURMUŞRecep ÇÖMLEKCİ
INTERSTENO
Başkan Yardımcısı
INTERSTENO
İnternet Şampiyonaları
Türkiye Koordinatörü
INTERSTENO
İnternet Şampiyonaları
Türkiye Koordinatör Yardımcısı
F Klavye ve Bilgi İşlem Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
F Klavye ve Bilgi İşlem Derneği
Saymanı
F Klavye ve Bilgi İşlem Derneği
Başkan Yardımcısı
 

bilgi@interstenoturk.org

Tel: 0533 459 33 11

 
Recep ERTAŞÜmit SERBEST
F Klavye ve Bilgi İşlem DerneğiF Klavye ve Bilgi İşlem Derneği
Yönetim Kurulu ÜyesiYönetim Kurulu Üyesi