2022 Dünya İnternet Klavye Şampiyonası

YARIŞ KURALLARI

Madde 1.

Birleşmiş Milletlere bağlı Meslekî bir Organizasyon olan Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu – Intersteno’nun Yönetmelikleri uyarınca Dünya genelinde yapılan Şampiyonalar çerçevesinde “2022 Dünya İnternet Klavye Yarışması” da her düzeydeki resmî ve özel öğretim kurumlarının öğrenci ve mezunlarıyla her yaştaki bilgisayar kullananları, bilimsel ve daha verimli yöntemlerle çalışmaya teşvik etmeyi hedeflemektedir.

Dünyanın en bilimsel klavyesi kabul edilen F Klavyenin ülkemizde yaygınlaştırılması ve teşviki amacıyla da düzenlenen bu Yarış kapsamında, 2003/20 sayılı MEB Genelgesi ve 2013/13 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca F Klavye ile katılım zorunludur.

Madde 2.

·         Öğrenciler, kendi okullarındaki bilgisayar dersliklerinde, gönüllülük esasına göre belirlenecek Müdür/Öğretmenlerin gözetim ve denetiminde internete bağlanarak yarışa katılabilirler.

.      Öğrenci olmayan yarışçılar, Bir Öğretim Kurumunda, gönüllülük esasına göre belirlenecek bir öğretmenin gözetiminde, bilgi@intersteno.org.tr adresine gerekli bilgileri ileterek kayıtlarını yaptırabilirler ve Yarışmaya yine o Okulun gönüllülük esasına göre belirlenen yöneticisi ve görevli öğretmenin gözetimi altında katılabilirler.
.         Engelli vatandaşlarımızda, herhangi bir öğretim kurumunda, gönüllü öğretmen nezaretinde yarışlara katılabilirler. Kendilerine, yarış masası dahil, her türlü destek verilecektir.
.          Yarışların resmen geçerli olabilmesi için her yarışın kesinlikle bir Eğitim Kurumunun Bilgisayar Dersliklerinde, öğretmenlerin sorumluluk, denetim ve gözetimleri altında  yapılması şarttır. Yarışma 08:00 – 21:00 saatleri arasında yapılabilecektir

Madde 3.

Dünya İnternet Klavye Yarışları finallerine katılabilmek için;

 • 12 ve küçük yaştaki yarışçılar için dakikada en az 150 vuruşu en çok % 1 hata,
 • 13 – 16 yaş arası yarışçılar için dakikada en az 180 vuruşu en çok % 1 hata ile,
 • 17 – 20 yaş arası yarışçılar için  dakikada en az 200 vuruşu en çok % 1 hata ile yazmak gereklidir.
 • 21 ve yukarısı yaştaki büyük yarışçılar için ise dakikada en az 240 vuruşu en çok % 0,5 (yüzde yarım=binde 5) hata ile yazmak gereklidir.

Madde 4: Sıralama Listeleri (Kategoriler)

Sıralama Listeleri (Kategoriler)

 • 12 Yaşına kadar : Küçükler Kategorisi  (2010 içi ve sonrası doğumlular)
 • 13 – 16 Yaş arası : Öğrenciler Kategorisi(2006, 2007, 2008 ve 2009 yılları doğumlular)
 • 17 – 20 Yaş arası : Gençler Kategorisi(2002, 2003, 2004 ve 2005 yılları doğumlular)
 • 21 Yaş ve üzeri : Deneyimliler Kategorisi(2001 yılı içi ve öncesi doğumlular)

Listeler, katılan yarışçıların başarı derecelerine göre sıralanmasından oluşur.

Madde 5.

Yarışa katılacak öğrencisi/yarışçısı olan bütün okullar, eğitim merkezleri, gönüllü olarak görevlendirecekleri öğretmenleri belirleyeceklerdir. Görevlendirilecek gönüllü öğretmenler,  okullarından kaç öğrencinin/yarışçının yarışa iştirak edeceğini, Türkiye Koordinatörüne (bilgi@intersteno.org.tr)  email adresinden  bildireceklerdir. Yarışlarda, öğretmen/kamu görevlisi dışında başka kişinin görevlendirilmesi halinde, bu kişinin/kişilerin fotoğraflı öz geçmişleri ve adli sicil belgeleri ile, etkinliğin gerektirdiği diploma ve sertifikaları Türkiye Koordinatörlüğüne email ile ileteceklerdir.
2022 Dünya İnternet Klavye Yarışmasının  kayıtları 10 Ocak 2022 – 31 Mart 2022  tarihleri arasındaki günlerde yapılır. .

Madde 6.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği kişisel bilgilerin talep edilmesi
sebebiyle alınacak “Açık Rıza Onayı” ektedir (Ek 1).  Belge, yarışçı (18 yaşından küçük olanlar için velileri) tarafından doldurularak, imzalanacak, imzayı takiben, gönüllü okul müdürü/öğretmen tarafından sistemden taranarak veya fotoğrafı çekilerek İntersteno Türkiye Koordinatörlüğünün bilgi@intersteno.org.tr email adresine gönderilecek. Belgenin aslı gönüllü okul müdürü/öğretmen tarafından muhafaza edilecektir.

Madde 7.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında başvuru evrakları arasında yer alması gereken Aydınlatma Metni ektedir (Ek 2). Belge, yarışçı (18 yaşından küçük olanlar için velileri) tarafından doldurularak, imzalanacak, imzayı takiben, gönüllü okul müdürü/öğretmen tarafından sistemden taranarak veya fotoğrafı çekilerek İntersteno Türkiye Koordinatörlüğünün bilgi@intersteno.org.tr email adresine gönderilecek. Belgenin aslı gönüllü okul müdürü/öğretmen tarafından etkinliğin sonunda imha edilecektir. Bir nüshası yarışçı veya veliye teslim edilecektir.

Madde 8.

Etkinliğe katılacak öğrencilere ait örnek Veli İzin Belgesi ektedir (Ek: 3). Belge 18 yaşından küçük olanlar için hazırlanacak ve velileri tarafından imzalanacak, imzayı takiben, gönüllü okul müdürü/öğretmen tarafından sistemden taranarak veya fotoğrafı çekilerek İntersteno Türkiye Koordinatörlüğünün bilgi@intersteno.org.tr  email adresine gönderilecek. Belgenin aslı gönüllü okul müdürü/öğretmen tarafından muhafaza edilecektir.

Madde 9.

Yarışma okul/kurum dersliklerinde online olarak katılımcıya ait şifrelerle 10 dakika süresince yapılır.

Sözcükler arasındaki boşluklar da birer vuruş, büyük harf tuşuyla yazılan harf ve imler ikişer vuruş sayılır. 10 dakikalık yarış sürecinin bitiminden sonra: Yazarken fark edilip ANINDA (BİRKAÇ SANİYE İÇERİSİNDE) DÜZELTİLMEMİŞ her hatadan 50 vuruş düşülerek belirlenen puanlar sıralama listesinde yer alır.

Yarışmadaki sıralamalar katılımcının kategorisine, anadil ve çokdil (16 ayrı dil) katılımına göre www.intersteno.it adresinden eş zamanlı olarak yayınlanacak ve diğer katılımcıların sonuçlarına göre sistemsel olarak güncellenecektir.

Yarışmanın son katılma tarihi olan 31 Mart 2022 tarihinde yarışmaya katılımın kapanmasının ardından güncellenmiş kesin liste www.intersteno.it adresinden yayınlanacaktır.

Madde 10.

Yarışta kullanılacak olan bilgisayarların her birinin:

 • Yazılımlarının, Microsoft Windows XP ve üstü sürümlerinin olması,
 • Donanımlarının, Pentium-4 ve üstü uyumlu olması,
 • İnternet ADSL bağlantı hızının 1 Mbitve üstü olması,
 • Mümkünse Kesintisiz Güç Kaynağının bulunması,

gerekmektedir. Aksi takdirde yarış sırasında meydana gelebilecek her türlü yazılım, donanım arızaları ve elektrik kesilmeleri sonucunda yarıda kalan yarışlar bir kez daha tekrarlatılmayacaktır.

Madde 11.

Yarışlar, 10′ar dakikalık testlerin hızlı ve olabildiğince hatasız yazılmasıyla yapılır. Anadil ve Çok Dilli (16 farklı dil) olarak 2 ayrı liste ile değerlendirilen yarış kuralları (barajlar) her dil için aynıdır. 2022 Dünya İnternet Klavye Yarışması, Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu – Intersteno’nun görevlendirdiği Georgette Sante (Belçika) – Marco Olivo (İtalya) organizatörlüğü ile Marco Olivo’nun TAKI programı üzerinden, www.intersteno.it  sitesinden yapılır.
Engelli bireylerimiz dahil herkesin okuma yazması bilmesi gerekmektedir.

Madde 12.

Yarış metinleri, Dünya Şampiyonası Intersteno Jüri Başkanı (Belçika) tarafından, yarışçıların kayıtlı oldukları dillere göre hazırlanır.

Madde 13.

2022 Dünya İnternet Klavye Yarışması Finalleri 28 Şubat 2022 – 11 Nisan 2022 tarihleri arasında  gönüllülük esasına göre tespit edilen Müdür/Öğretmen  – Türkiye Koordinatörlüğü işbirliği ile belirlenen bir gün ve saatte, okul dersliklerinde topluca (aynı anda) yapılır.

Madde 14.

2022 Dünya İnternet Klavye Yarışmasının Katılım Aidatı: 90 (doksan)  TL, çokdilli yarış için 120 (yüzyirmi) TL’dır. Yarışmanın madalya, belge, posta – kurye vb. giderleri için zorunlu olan bu ödemelerin tümü Belçika’daki Genel Sekreterliğe (Türkiye Temsilciliği tarafından Euro’ya çevrilerek) gönderilecektir. Katılım Aidatını ödeyemeyecek öğrenciler için Okul Aile Birlikleri veya Koruma Dernekleri yardımcı olmalıdır.

Aidatlar,  TL olarak, aşağıdaki banka hesabına Türkiye Ziraat Bankası Şubesi kanalı ile Intersteno Türkiye Temsilciliği hesabına ödenip, sonrasında hemen yarışçı kayıtları yapılmalıdır.

Küçük meblağlarda, havale masrafları, gönderilecek paradan daha fazla olabildiği için, aşağıdaki listede bulunan hesaba toptan ödenmesi önerilir.

Banka Hesabı :

T.C. Ziraat Bankası Şişli/İstanbul Şubesi
F Klavye ve Bilgi İşlem Derneği
Şube Kodu: 484
Hesap Numarası: 54027658-5001 sayılı  TL Hesabı
IBAN No: TR50 0001 0004 8454 0276 5850 01

Elektronik banka transferiyle, sadece kısa bir mesajın otomatik olarak gönderileceğini lütfen unutmayıp, havalenizde katılımcının sayısını, okul ismini mutlaka belirtiniz.

Madde 15.

Tüm başarılı olan yarışçılar; okulları/kuruluşları veya Ülkelerindeki Intersteno Ulusal Temsilcileri yoluyla birer Başarı Belgesi alırlar. Her sıralama listesindeki anadil/çok dil ilk 3 kişiye birer madalya verilir.

Kategorilerine göre derece alamayan tüm katılımcılara ayrıca Katılım Belgesi gönderilir.

Eğer ekstra sponsorluklarla ödüller sağlanması (ulusal veya uluslararası düzeyde) mümkün olursa, zamanında web sitemizde bildirilecektir.

Madde 16.

Yarışçı öğrencisi/öğrencileri başarılı olan öğretmenlere ayrıca birer Takdir ve Teşekkür belgesi verilir.

Madde 17.

Yarışların resmen geçerli olabilmesi için her yarışın kesinlikle bir Eğitim Kurumunun Bilgisayar Dersliklerinde, gönüllü öğretmenlerin denetim ve gözetimleri altında yapılır. Gönüllü Müdür/Öğretmenler tarafından, yarış başlangıcındaki sağlıklı kimlik denetimleri gerçekleştirilir. Sonuçların [adil ve dürüst] olarak gerçekleşmesi sağlanır. Yarışlar 08.00 – 21.00 saatleri arasında yapılabilecektir.

Madde 18.

Her ülkede; Intersteno Sorumlusu olarak görevli bulunan Ulusal Koordinatörler, yarışın adil olarak yapılmasını koordine ve kontrol ederler.

Madde 19.

Intersteno Yönetim Kurulu (Board) son sorumludur ve yarışta iyi bir yönetim için gerektiğinde Uluslararası Jüri kurulunun kararlarını alabilir.