2022 Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası

YARIŞ KURALLARI

Madde 1.

Birleşmiş Milletlere bağlı Meslekî bir Organizasyon olan Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu – Intersteno’nun Yönetmelikleri uyarınca Dünya genelinde yapılan Şampiyonalar çerçevesinde “2022 Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası” da her düzeydeki resmî ve özel öğretim kurumlarının öğrenci ve mezunlarıyla her yaştaki bilgisayar kullananları, bilimsel ve daha verimli yöntemlerle çalışmaya teşvik etmeyi hedeflemektedir.

Dünyanın en bilimsel klavyesi kabul edilen F Klavyenin ülkemizde yaygınlaştırılması ve teşviki amacıyla da düzenlenen bu Yarış kapsamında, 2003/20 sayılı MEB Genelgesi ve 2013/13 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca F Klavye ile katılım zorunludur.

Madde 2.

 • Öğrenciler, kendi okullarındaki bilgisayar dersliklerinde, gönüllülük esasına göre belirlenecek Müdür/Öğretmenlerin gözetim ve denetiminde internete bağlanarak yarışa katılabilirler.
 • Öğrenci olmayan yarışçılar, Bir Öğretim Kurumunda, gönüllülük esasına göre belirlenecek bir öğretmenin gözetiminde, bilgi@intersteno.org.tr adresine gerekli bilgileri ileterek kayıtlarını yaptırabilirler ve Şampiyonaya yine o Okulun gönüllülük esasına göre belirlenen yöneticisi ve görevli öğretmenin gözetimi altında katılabilirler.
 • Engelli vatandaşlarımız da herhangi bir öğretim kurumunda, gönüllü öğretmen nezaretinde yarışlara katılabilirler. Kendilerine, yarış masası dahil, her türlü destek verilecektir.

Madde 3.

Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası finallerine katılabilmek için;

 • 12 ve küçük yaştaki yarışçılar için dakikada en az 100 vuruşu en çok % 1 hata,
 • 13 – 16 yaş arası yarışçılar için dakikada en az 120 vuruşu en çok % 1 hata ile,
 • 17 – 20 yaş arası yarışçılar için  dakikada en az 150 vuruşu en çok % 1 hata ile yazmak gereklidir.
 • 21 ve yukarısı yaştaki büyük yarışçılar için ise dakikada en az 200 vuruşu en çok % 0,5 (yüzde yarım=binde 5) hata ile yazmak gereklidir.

Dikkat: Bilhassa Öğrencileri teşvik amacıyla  Türkiye Şampiyonası için düşürülen bu en az vuruş miktarları, İnternet Dünya Şampiyonasında 150/180/200/240 olarak yükseltilecektir.

Madde 4 : Sıralama Listeleri (Kategoriler)

 • 12 Yaşına kadar : Küçükler Kategorisi (2010 yılı içinde ve sonrasında doğumlular)
 • 13 – 16 Yaş arası : Öğrenciler Kategorisi (2006, 2007, 2008 ve 2009 yılları doğumlular)
 • 17 – 20 Yaş arası : Gençler Kategorisi (2002, 2003, 2004 ve 2005 yılları doğumlular)
 • 21 Yaş ve üzeri : Deneyimliler Kategorisi (2001 yılı içinde ve öncesi doğumlular)

Listeler, katılan yarışçıların başarı derecelerine göre sıralanmasından oluşur.

Madde 5.

Yarışa katılacak öğrencisi/yarışçısı olan bütün okullar, eğitim merkezleri, gönüllü olarak görevlendirecekleri öğretmenleri belirleyeceklerdir. Görevlendirilecek gönüllü öğretmenler,  okullarından kaç öğrencinin/yarışçının yarışa iştirak edeceğini, Türkiye Koordinatörüne (bilgi@intersteno.org.tr)  e-mail adresinden  bildireceklerdir. Yarışlarda, öğretmen/kamu görevlisi dışında başka kişinin görevlendirilmesi halinde, bu kişinin/kişilerin fotoğraflı öz geçmişleri ve adli sicil belgeleri ile, etkinliğin gerektirdiği diploma ve sertifikaları Türkiye Koordinatörlüğüne e-mail ile ileteceklerdir.
2022 Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonasına,  Kayıtlar 24 Aralık 2021 – 21 Ocak 2022 tarihleri arasındaki günlerde yapılır. .

Madde 6.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği kişisel bilgilerin talep edilmesi sebebiyle alınacak “Açık Rıza Onayı” linktedir. (Ek 1).  Belge, yarışçı (18 yaşından küçük olanlar için velileri) tarafından doldurularak, imzalanacak, imzayı takiben, gönüllü okul müdürü/öğretmen tarafından sistemden taranarak veya fotoğrafı çekilerek İntersteno Türkiye Koordinatörlüğünün bilgi@intersteno.org.tr e-mail adresine gönderilecek. Belgenin aslı gönüllü okul müdürü/öğretmen tarafından muhafaza edilecektir.

Madde 7.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında başvuru evrakları arasında yer alması gereken Aydınlatma Metni linktedir (Ek 2). Belge, yarışçı (18 yaşından küçük olanlar için velileri) tarafından doldurularak, imzalanacak, imzayı takiben, gönüllü okul müdürü/öğretmen tarafından sistemden taranarak veya fotoğrafı çekilerek İntersteno Türkiye Koordinatörlüğünün bilgi@intersteno.org.tr e-mail adresine gönderilecek. Belgenin aslı gönüllü okul müdürü/öğretmen tarafından muhafaza edilecektir. Bir nüshası yarışçı veya veliye teslim edilecektir.

Madde 8.

Etkinliğe katılacak öğrencilere ait örnek Veli İzin Belgesi linktedir (Ek: 3). Belge 18 yaşından küçük olanlar için hazırlanacak ve velileri tarafından imzalanacak, imzayı takiben, gönüllü okul müdürü/öğretmen tarafından sistemden taranarak veya fotoğrafı çekilerek İntersteno Türkiye Koordinatörlüğünün bilgi@intersteno.org.tr  e-mail adresine gönderilecek. Belgenin aslı gönüllü okul müdürü/öğretmen tarafından muhafaza edilecektir.

Madde 9.

Yarışma okul/kurum dersliklerinde online olarak katılımcıya ait şifrelerle 10 dakika süresince yapılır.

Sözcükler arasındaki boşluklar da birer vuruş, büyük harf tuşuyla yazılan harf ve imler ikişer vuruş sayılır. 10 dakikalık yarış sürecinin bitiminden sonra: Yazarken fark edilip ANINDA (BİRKAÇ SANİYE İÇERİSİNDE) DÜZELTİLMEMİŞ her hatadan 50 vuruş düşülerek belirlenen puanlar sıralama listesinde yer alır.

Yarışmadaki sıralamalar katılımcının kategorisine, anadil ve çokdil (16 ayrı dil) katılımına göre www.intersteno.it adresinden eş zamanlı olarak yayınlanacak ve diğer katılımcıların sonuçlarına göre sistemsel olarak güncellenecektir.

Yarışmanın son katılma tarihi olan 18 Şubat 2022 tarihinde yarışmaya katılımın kapanmasının ardından güncellenmiş kesin liste www.intersteno.it adresinden yayınlanacaktır.

İtiraz Hakkı :

İnternet üzerinden yapılan yarışların süresi her bir için ayrı ayrı 10’ar dakikadır. 10 Dakika tamamlanınca yarışma otomatik program gereği sonlandırılmaktadır. Yarışçının yarışma sonucuna itiraz etme hakkı vardır. Türkiye İhsan Yener İnternet yarışı itirazının, elektronik ortamda
bilgi@intersteno.org.tr
e-posta adresine yapılması gerekmektedir. İtiraz süratle değerlendirilerek, kısa zamanda yanıt verilir.

Madde 10.

Yarışta kullanılacak olan bilgisayarların her birinin:

 • Yazılımlarının, Microsoft Windows XP ve üstü sürümlerinin olması,
 • Donanımlarının, Pentium-4 ve üstü uyumlu olması,
 • İnternet ADSL bağlantı hızının 1 Mbit ve üstü olması,
 • Mümkünse Kesintisiz Güç Kaynağının bulunması,

gerekmektedir. Aksi takdirde yarış sırasında meydana gelebilecek her türlü yazılım, donanım arızaları ve elektrik kesilmeleri sonucunda yarıda kalan yarışlar bir kez daha tekrarlatılmayacaktır.

Madde 11.

Yarışlar, 10′ar dakikalık testlerin hızlı ve olabildiğince hatasız yazılmasıyla yapılır. Anadil ve Çok Dilli (16 farklı dil) olarak 2 ayrı liste ile değerlendirilen yarış kuralları (barajlar) her dil için aynıdır. 2022 Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası, Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu – Intersteno’nun görevlendirdiği Georgette Sante (Belçika) – Marco Olivo (İtalya) organizatörlüğü ile Marco Olivo’nun TAKI programı üzerinden, www.intersteno.it  sitesinden yapılır.

Madde 12.

Yarış metinleri, Dünya Şampiyonası Intersteno Jüri Başkanı (Belçika) tarafından, yarışçıların kayıtlı oldukları dillere göre hazırlanır.

Madde 13.

2022 Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası Finalleri: 17 Ocak 2022 -18 Şubat 2022 tarihleri arasında gönüllülük esasına göre tespit edilen Müdür/Öğretmen – Türkiye Koordinatörlüğü işbirliği ile belirlenen bir gün ve saatte, okul dersliklerinde topluca (aynı anda) yapılır.

Madde 14.

2022 Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası Katılım Aidatı: 80  (seksen) TL olup, çok dillere katılım için ayrıca fark ödenmeyecektir. Şampiyonanın madalya, belge, posta – kurye vb. giderleri için zorunlu olan bu ödemelerin tümü Belçika’daki Genel Sekreterliğe (Türkiye Temsilciliği tarafından Euro’ya çevrilerek) gönderilecektir. Katılım Aidatını ödeyemeyecek öğrenciler için Okul Aile Birlikleri veya Koruma Dernekleri yardımcı olmalıdır.

Aidatlar,  TL olarak, aşağıdaki banka hesabına Türkiye Ziraat Bankası Şubesi kanalı ile Intersteno Türkiye Temsilciliği hesabına ödenip, sonrasında hemen yarışçı kayıtları yapılmalıdır.

Küçük meblağlarda, havale masrafları, gönderilecek paradan daha fazla olabildiği için, aşağıdaki listede bulunan hesaba toptan ödenmesi önerilir.

Banka Hesabı :

T.C. Ziraat Bankası Şişli/İstanbul Şubesi
Hesap Adı: F Klavye ve Bilgi İşlem Derneği  
Şube Kodu: 484
Hesap Numarası: 54027658-5001 sayılı  TL Hesabı
IBAN No: TR50 0001 0004 8454 0276 5850 01

Elektronik banka transferiyle, sadece kısa bir mesajın otomatik olarak gönderileceğini lütfen unutmayıp, havalenizde katılımcının sayısını, okul ismini mutlaka belirtiniz.

Madde 15.

Tüm başarılı olan yarışçılar; okulları/kuruluşları veya Ülkelerindeki Intersteno Ulusal Temsilcileri yoluyla birer Başarı Belgesi alırlar. Her sıralama listesindeki anadil/çok dil ilk 3 kişiye birer madalya verilir.

Kategorilerine göre derece alamayan tüm katılımcılara ayrıca Katılım Belgesi gönderilir.

Eğer ekstra sponsorluklarla ödüller sağlanması (ulusal veya uluslararası düzeyde) mümkün olursa, zamanında web sitemizde bildirilecektir.

Madde 16.

Yarışçı öğrencisi/öğrencileri başarılı olan öğretmenlere ayrıca birer Takdir ve Teşekkür belgesi verilir.

Madde 17.

Yarışların resmen geçerli olabilmesi için her yarışın kesinlikle bir Eğitim Kurumunun Bilgisayar Dersliklerinde, gönüllü öğretmenlerin denetim ve gözetimleri altında yapılır. Gönüllü Müdür/Öğretmenler tarafından, yarış başlangıcındaki sağlıklı kimlik denetimleri gerçekleştirilir. Sonuçların [adil ve dürüst] olarak gerçekleşmesi sağlanır.

Madde 18.

Her ülkede; Intersteno Sorumlusu olarak görevli bulunan Ulusal Koordinatörler, yarışın adil olarak yapılmasını koordine ve kontrol ederler.

Madde 19.

Intersteno Yönetim Kurulu (Board) son sorumludur ve yarışta iyi bir yönetim için gerektiğinde Uluslararası Jüri kurulunun kararlarını alabilir.