VELİ İZİN BELGESİ

 

……………………………………………………..

Okulu Müdürlüğüne

……………………………

Aşağıda kimlik bilgileri yazılı bulunan, velisi bulunduğum okulunuz ……… sınıfı …………… numaralı  öğrencisi ………………………….………..……………’nin (Vatandaşlık Numarası : …………………………….) 17 Ocak 2022 – 18 Şubat 2022 Tarihleri arasında yapılacak olan 2022 Yılı Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası‘na, 28 Şubat 2022 – 11 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak olan 2022 Yılı Dünya İnternet Klavye Şampiyonasına  katılmasına izin veriyorum.

Gereğini arz ederim.

Velinin

ADI – SOYADI

Vat.No:

İMZA

TARİH

ADRES

İLETİŞİM BİLGİLERİ :

Tel :

E-mail Adresi :