K.V.K.K. VERİ SAHİBİNİN AÇIK RIZA BEYAN FORMU

İşbu Bilgilendirme Yazısını okuduğumu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kendimin ve velisi olduğum çocuğum……………………………………………(noktalı yere 18 yaş altı çocukların isim soyisim T.C kimlik bilgileri yazılacak) kişisel verilerinin İntersteno-Türk Grubu ile tüm iştirakleri tarafından yasadaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine saklanmasına peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” gereğince, kişisel verilerimin, özel nitelikli kişisel verilerinin, tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dâhil olmak üzere her türlü kişisel verimin, İntersteno-Türk Grubu ile tüm iştirakleri tarafından işlenmesine,

2022 Türkiye İhsan Yener İnternet Yarışı ve 2022 Dünya İnternet Şampiyonası ile ilgili kural ve her türlü detayları okuduğumu ve Kurallarda belirtilen hususlara aynen uyacağımı,

2022 Türkiye İhsan Yener İnternet Yarışı ve 2022 Dünya İnternet Şampiyonası amacıyla yazılı bilgilerimin, ilgili mevzuatlar kapsamında paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlar ile ilgili Bakanlığa, Kamuoyuna, Basına ve ilgili sponsorlarla paylaşılmasına; kişisel veriler, özel nitelikli kişisel veriler, sağlık verilerimin 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanununda tanımlanan kapsam ile aşağıda detayları verilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve kullanılmasına kendim ve velisi olduğum çocuğum adına muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, T.C. Kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, imza bilgisi, vb. bilgiler.
  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler.
  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar.
  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf ve kamera kayıtları, kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler.
  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen veriler.
  • İntersteno-Türk Grubu vasıtasıyla katıldığım 2022 Türkiye İhsan Yener İnternet Yarışı ve 2022 Dünya İnternet İnternet Şampiyonası ölçme, değerlendirme, mesajlar, sonuç ve derece işlemleri başlıklı tüm modüllere girilecek veri ve bilgiler.
  • 2022 Türkiye İhsan Yener İnternet Yarışı ve 2022 Dünya İnternet Şampiyonası ile tüm iştirakleri tarafından yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.

İntersteno-Türk Grubu ile tüm iştirakleri tarafından Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve kendim ve velisi olduğum çocuğum adına kabul ediyorum.

Ad Soyad :

TC Kimlik Numarası :

Telefon numarası…. :

E-posta …………….. :

Adres…………………:

Tarih ……………….……: