2021 Dünya İnternet Klavye Şampiyonası

Yarış Kuralları

Yarışın Amacı

Birleşmiş Milletlere bağlı Meslekî bir Organizasyon olan Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu – Intersteno’nun Yönetmelikleri uyarınca Dünya genelinde yapılan Şampiyonalar çerçevesinde “2021 Dünya İnternet Klavye Şampiyonası” da F klâvye kullanımının yaygınlaştırılması, her düzeydeki resmî ve özel öğretim kurumlarının öğretmen, öğrenci ve mezunlarıyla her yaştaki bilgisayar kullananları, bilimsel ve daha verimli yöntemlerle F klâvye üzerinde (onparmakla + bakmadan) çalışmaya teşvik etmeyi hedeflemektedir.

Yarış Takvimi

Kayıt Tarihleri: 15 Şubat – 30 Nisan 2021 Yarışma Tarihleri: 15 Mart – 12 Mayıs 2021 tarihlerinde Okul/Kurum Yönetimleri/Sorumluları – Türkiye Koordinatörlüğü işbirliği ile belirlenen bir gün ve saatte, okul dersliklerinde toplu olarak (aynı anda) yapılır.

Madde 1.

 • Öğrenciler, kendi okullarındaki bilgisayar dersliklerinde, Okul Yönetiminin ve Öğretmenlerin sorumluluğunda internete bağlanarak yarışa katılabilirler.
 • Öğrenci olmayan yarışçılar, Yarış sorumluluklarını üstlenecek bir Öğretim Kurumunda, Yarış sırasında kendisinden sorumlu olacak Öğretmen ve Intersteno Türkiye Temsilciliğinin sorumluluğu ile birlikte, bilgi@intersteno.org.tr adresine gerekli bilgileri ileterek kayıtlarını yaptırabilirler ve Şampiyonaya yine o Okulun sorumluluğu ile görevli Öğretmenin denetim ve gözetimi altında katılabilirler.

Madde 2.

Yarışta kullanılacak olan bilgisayarların her birinin:

 • Yazılımlarının, Microsoft Windows XP ve üstü sürümlerinin olması,
 • Donanımlarının, Pentium-4 ve üstü uyumlu olması,
 • İnternet ADSL bağlantı hızının 1 Mbitve üstü olması,
 • Mümkünse Kesintisiz Güç Kaynağının bulunması,

gerekmektedir. Aksi takdirde yarış sırasında meydana gelebilecek her türlü yazılım, donanım arızaları ve elektrik kesilmeleri sonucunda yarıda kalan yarışlar bir kez daha tekrarlatılmayacaktır.

Madde 3.

Yarışlar, 10′ar dakikalık testlerin hızlı ve olabildiğince hatasız yazılmasıyla yapılır. Anadil ve Çok Dilli olarak 2 ayrı liste ile değerlendirilen yarış kuralları (barajlar) her dil için aynıdır. Önemli Değişiklikler:

 1. Bu yıl yarış, Toplam 16 Dille sınırlanmıştır.

Yarışta, Japonca Latince değil, Japonca olarak hazırlanmıştır. Ayrıca, bu yıl Sırp Dili Serbian (latin) eklenmiştir. Bu 2 dille birlikte Toplam 18 Dil oluyor. Japonca ve Sırpça Dillerini yazmadan, yine geçmiş yarışlarda yazdığınız dilleri yazmalısınız. Japonca veya Sırpça dillerinden, 1’ini veya 2’sini yazdığınız takdirde, diğer dillerden 1 veya 2 dil geçersiz sayılacaktır.  Toplam=16 Dil olmalıdır.

 1. Testi yazarken, ok tuşları veya fareyle geriye gidip, düzeltme (silme-ekleme) işlemi yapabilirsiniz. Bu düzeltmeler sırasında süreniz ilerlemektedir. 2021 Dünya İnternet Klavye Şampiyonası, Bilgi İşlem Federasyonu – Intersteno’nun görevlendirdiği Georgette Sante (Belçika) – Marco Olivo (İtalya) organizatörlüğü ile Marco Olivo’nun TAKI programı üzerinden, www.intersteno.org sitesinden yapılır.

Madde 4.

2021 Dünya İnternet Klavye Şampiyonaları finallerine katılabilmek için;

 • 12 ve küçük yaştaki yarışçılariçin dakikada en az 150 vuruşu en çok % 1 hata,
 • 13 – 16 yaş arası yarışçılariçin dakikada en az 180 vuruşu en çok % 1 hata ile,
 • 17 – 20 yaş arası yarışçılariçin  dakikada en az 200 vuruşu en çok % 1 hata ile

       yazmak gereklidir.

 • 21 ve yukarısı yaştaki büyük yarışçılar için ise dakikada en az 240 vuruşu en çok %  0,5 (yüzde yarım=binde 5) hata ile yazmak gereklidir.

Madde 5 : Sıralama Listeleri (Kategoriler)

  • 17 – 20 Yaş arası : Gençler Kategorisi (2001, 2002, 2003 ve 2004 yılları
  • 12 Yaşına kadar : Küçükler Kategorisi (2009 içinde ve sonrasında doğumlular)
  • 13 – 16 Yaş arası : Öğrenciler Kategorisi (2005, 2006, 2007 ve 2008 yılları doğumlular)
  • 21 Yaş ve üzeri : Deneyimliler Kategorisi (2000 yılı içinde ve öncesi doğumlular)
  Listeler, katılan yarışçıların başarı derecelerine göre sıralanmasından oluşur.

Madde 6.

Yarış metinleri, Intersteno Jüri Başkanı (Belçika) tarafından, yarışçıların kayıtlı oldukları dillere göre hazırlanır.

Madde 7.

Yarışların resmen geçerli olabilmesi için her yarışın kesinlikle bir Eğitim Kurumunun Bilgisayar Dersliklerinde, öğretmenlerin sorumluluk, denetim ve gözetimleri altında yapılması şarttır. İlk kayıt işlemlerindeki ve yarış başlangıcındaki sağlıklı kimlik denetimlerinden başlayarak, sonuçların [adil ve dürüst] olarak sağlanmasında, Öğretmenler ve Eğitim Kurumlarının Yönetimleri, hem Millî Eğitim Bakanlığına karşı, hem de Intersteno-Türk Yetkililerine ve İtalya ile Belçika’daki Dünya Şampiyonası Organizasyonlarına karşı sorumludurlar.

Madde 8.

Her ülkede; Intersteno Sorumlusu olarak görevli bulunan Ulusal Koordinatörler, yarışın adil olarak yapılmasını koordine ve kontrol ederler, bu nedenle yarış süresi boyunca okul ve kuruluşları ziyaret ve kontrol edebilirler.

Madde 9.

Intersteno Yönetim Kurulu son sorumludur ve yarışta iyi bir yönetim için gerektiğinde Uluslararası Jüri kurulunun kararlarını alabilir.

Yarış Masrafları Hakkında Not :
2021 Dünya İnternet Klavye Şampiyonası Yarış Masrafı : 60 (altmış) TL’dır. Bu tutar, anadille birlikte çok dillere  katılanlar için  80 (seksen)  TL’dır. Şampiyonanın madalya, belge, posta – kurye vb. giderleri için zorunlu olan bu ödemelerin tümü  Belçika’daki İNTERSTENO Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu  Genel Sekreterliğine (Türkiye Temsilciliği tarafından Euro’ya çevrilerek) gönderilecektir. Yarışma masraflarının öğrenciler için Okul Aile Birlikleri veya Koruma Dernekleri yardımcı olmalıdır. Yarışma Masraflarının, havale masrafı ödenmemesi veya az ödenmesi açısından toptan olarak gönderilmesi tavsiye edilir.

Banka Hesabı :

F Klavye ve Bilgi İşlem Derneği
Dünya İnternet Klavye Şampiyonası için
T.C. Ziraat Bankası Şişli/İstanbul Şubesi
Şube Kodu: 484
Hesap Numarası: 54027658-5001 sayılı  TL Hesabı
IBAN No: TR50 0001 0004 8454 0276 5850 01
Not : Havalenizde okul isminizi ve katılımcı sayınızı mutlaka belirtiniz.

Yarışın Değerlendirilmesi

 • Yarışma okul/kurum dersliklerinde online olarak katılımcıya ait şifrelerle 10 dakika süresince yapılır.
 • Sözcükler arasındaki boşluklar da birer vuruş, büyük harf tuşuyla yazılan harf ve imler ikişer vuruş sayılır. 10 dakikalık yarış sürecinin bitiminden sonra: Yazarken fark edilip ANINDA (BİRKAÇ SANİYE İÇERİSİNDE) DÜZELTİLMEMİŞ her hatadan 50 vuruş düşülerek belirlenen puanlar sıralama listesinde yer alır.
 • Yarışmadaki sıralamalar katılımcının kategorisine, anadil ve çokdil (16 ayrı dil) katılımına göre intersteno.it adresinden eş zamanlı olarak yayınlanacak ve diğer katılımcıların sonuçlarına göre sistemsel olarak güncellenecektir.
 • Yarışmanın son katılma tarihi olan 12 Mayıs 2021 tarihinde yarışmaya katılımın kapanmasının ardından güncellenmiş kesin liste intersteno.it adresinden yayınlanacaktır.
 • Tüm başarılı olan yarışçılar; okulları/kuruluşları veya Ülkelerindeki Intersteno Ulusal Temsilcileri yoluyla birer Başarı Belgesi alırlar. Her kategorinin anadil/çokdil listelerindeki ilk 3 dereceye birer madalya olmak üzere toplamda 24 madalya verilir.
 • Kategorilerine göre derece alamayan tüm katılımcılara ayrıca Katılım Belgesi gönderilir.
 • 3 veya daha fazla yarışçı öğrencisi başarılı olan öğretmenlere ayrıca birer Teşekkür belgesi verilir.
 • Ekstra sponsorluklarla ödüller sağlanması (ulusal veya uluslararası düzeyde) mümkün olursa, zamanında web sitemizde bildirilecektir.