2020 Dünya İnternet Klavye Şampiyonası

Yarış Kuralları

Madde 1.

Birleşmiş Milletlere bağlı Meslekî bir Organizasyon olan Uluslararası Bilgi İşlem Federasyonu – Intersteno’nun Yönetmelikleri uyarınca Dünya genelinde yapılan Şampiyonalar çerçevesinde “2020 Dünya İnternet Klavye Şampiyonası” da her düzeydeki resmî ve özel öğretim kurumlarının öğrenci ve mezunlarıyla her yaştaki bilgisayar kullananları, bilimsel ve daha verimli yöntemlerle çalışmaya teşvik etmeyi hedeflemektedir.

Madde 2.

Öğrenciler, kendi okullarındaki bilgisayar dersliklerinde, Okul Yönetiminin ve Öğretmenlerin sorumluluğunda internete bağlanarak yarışa katılabilirler.

Öğrenci olmayan yarışçılar, Yarış sorumluluklarını üstlenecek bir Öğretim Kurumunda, Yarış sırasında kendisinden sorumlu olacak Öğretmen ve Intersteno Türkiye Temsilciliğinin sorumluluğu ile birlikte, sampiyons@gmail.com adresine gerekli bilgileri ileterek kayıtlarını yaptırabilirler ve Şampiyonaya yine o Okulun sorumluluğu ile görevli Öğretmenin denetim ve gözetimi altında katılabilirler.

Madde 3.

Yarışta kullanılacak olan bilgisayarların her birinin:

Yazılımlarının, Microsoft Windows XP ve üstü sürümlerinin olması, Donanımlarının, Pentium-4 ve üstü uyumlu olması,

İnternet ADSL bağlantı hızının 1 Mbit ve üstü olması, Mümkünse Kesintisiz Güç Kaynağının bulunması,

gerekmektedir. Aksi takdirde yarış sırasında meydana gelebilecek her türlü yazılım, donanım arızaları ve elektrik kesilmeleri sonucunda yarıda kalan yarışlar bir kez daha

tekrarlatılmayacaktır.

Madde 4.

Yarışlar, 10′ar dakikalık testlerin hızlı ve olabildiğince hatasız yazılmasıyla yapılır.

Anadil ve Çok Dilli olarak 2 ayrı liste ile değerlendirilen yarış kuralları (barajlar) her dil için aynıdır. Bu yarışmadan itibaren Japonca da 17. Dil olarak Latin alfabesiyle yazılmak üzere dil listesine eklenmiştir. 2020 Dünya İnternet Klavye Şampiyonası, Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu – Intersteno’nun görevlendirdiği Georgette Sante (Belçika) – Marco Olivo (İtalya) organizatörlüğü ile Marco Olivo’nun TAKI programı üzerinden, www.intersteno.org sitesinden yapılır.

Madde 5.  

2020 Dünya İnternet Klavye Şampiyonası finallerine katılabilmek için;

  • 12 ve küçük yaştaki yarışçılar için dakikada en az 150 vuruşu en çok % 1 hata,
  • 13 – 16 yaş arası yarışçılar için dakikada en az 180 vuruşu en çok % 1 hata ile,
  • 17 – 20 yaş arası yarışçılar için dakikada en az 200 vuruşu en çok % 1 hata ile yazmak gereklidir.
  • 21 ve yukarısı yaştaki büyük yarışçılar için ise dakikada en az 240 vuruşu en çok % 0,5 (yüzde yarım=binde 5) hata ile yazmak gereklidir.

Sözcükler arasındaki boşluklar da birer vuruş, büyük harf tuşuyla yazılan harf ve imler ikişer vuruş sayılır. 10 dakikalık yarış sürecinin bitiminden sonra: Yazarken fark edilip ANINDA (BİRKAÇ SANİYE İÇİNDE) DÜZELTİLMEMİŞ her hatanın 50 vuruş ile cezalandırılmasıyla belirlenen puanlar sıralama listesinde yer alır.

Madde 6 : Sıralama Listeleri (Kategoriler)

  • 12 Yaşına kadar : Küçükler Kategorisi (2008 ve sonrasında doğumlular)
  • 13 – 16 Yaş arası : Öğrenciler Kategorisi (2004, 2005, 2006, 2007 yılları doğumlular)
  • 17 – 20 Yaş arası : Gençler Kategorisi (2000, 2001, 2002, 2003 yılları doğumlular)
  • 21 Yaş ve üzeri : Deneyimliler Kategorisi (1999 yılı içinde ve öncesi doğumlular) Listeler, katılan yarışçıların başarı derecelerine göre sıralanmasından oluşur. Madde 7.

Yarış metinleri, Dünya Şampiyonası Intersteno Jüri Başkanı (Belçika) tarafından, yarışçıların kayıtlı oldukları dillere göre hazırlanır.

Madde 8.

2020 Dünya İnternet Klavye Şampiyonasına

Kayıt: 16 Mart 2020 – 11 Mayıs 2020, tarihleri arasındaki günlerde yapılır.

Madde 9.

2020 Dünya İnternet Klavye Şampiyonası Finalleri: 14 Nisan 2020 – 1 Haziran 2020 tarihleri arasında, Okul Yönetimleri – Türkiye Koordinatörlüğü işbirliği ile belirlenen bir gün ve saatte, okul dersliklerinde topluca (aynı anda) yapılır.

Madde 10.

2020 Dünya İnternet Klavye Şampiyonası sadece bu yıla özel olarak ücretsiz olarak yapılacaktır.

Madde 11.

Tüm başarılı olan yarışçılar; okulları/kuruluşları veya Ülkelerindeki Intersteno Ulusal Temsilcileri yoluyla birer Başarı Belgesi alırlar. Eğer ekstra sponsorluklarla ödüller sağlanması (ulusal veya uluslararası düzeyde) mümkün olursa, zamanında web sitemizde bildirilecektir.

3 veya daha fazla yarışçı öğrencisi başarılı olan öğretmenlere ayrıca birer belge verilir.

Madde 13.

Yarışların resmen geçerli olabilmesi için her yarışın kesinlikle bir Eğitim Kurumunun Bilgisayar Dersliklerinde, öğretmenlerin sorumluluk, denetim ve gözetimleri altında  yapılması şarttır. Pazar günleri hariç 08:00 – 20:00 saatleri arasında yapılabilecektir. İlk kayıt işlemlerindeki ve yarış başlangıcındaki sağlıklı kimlik denetimlerinden başlayarak, sonuçların [adil ve dürüst] olarak sağlanmasında, Öğretmenler ve Eğitim Kurumlarının Yönetimleri, hem Millî Eğitim Bakanlığına karşı, hem de Intersteno Türk Yetkililerine ve İtalya ile Belçika’daki Dünya Şampiyonası Organizasyonlarına karşı sorumludurlar.

Madde 14.

Her ülkede; Intersteno Sorumlusu olarak görevli bulunan Ulusal Koordinatörler, yarışın adil olarak yapılmasını koordine ve kontrol ederler, bu nedenle yarış süresi boyunca okul ve kuruluşları ziyaret ve kontrol edebilirler.

Madde 15.

Intersteno Yönetim Kurulu (Board) son sorumludur ve yarışta iyi bir yönetim için gerektiğinde Uluslararası Jüri kurulunun kararlarını alabilir.