2018 Dünya İnternet Klavye Şampiyonası

YARIŞ KURALLARI

1) Amaç, hedef ve Yazılım Formatları:

Dünya İnternet Klavye Şampiyonaları, her düzeydeki resmî ve özel öğretim kurumlarının öğrenci ve mezunlarıyla her yaştaki bilgisayar kullananları, bilimsel ve daha verimli yöntemlerle çalışmaya teşvik etmeyi hedeflemektedir. Yarışlar: http://www.intersteno.org sitesindeki TAKİ veya ZAV formatlarından birinin seçimi ile yapılır.

2) Katılım Koşulları:

Öğrenciler, kendi okullarındaki bilgisayar dersliklerinde, Okul Yönetiminin ve Öğretmenlerin sorumluluğunda internete bağlanarak yarışa katılabilirler. Öğrenci olmayan yarışçılar, yarış sorumluluklarını üstlenecek bir öğretim kurumunda, Intersteno Türkiye ve Dünya Yarışları Koordinatör ve Yöneticisinin işbirliği ile “Dünya İnternet Klavye Şampiyonası Katılım Formu”nu doldurtup, kayıtlarını yaptırabilirler ve şampiyonaya o Okulun, İntersteno-Türk ve Dünya Organizasyonlarının müşterek sorumluluğu ile ve aslen görevli Öğretmenin sorumluluğu ve gözetimi altında katılabilirler.

3) Donanım ve Yazılım:

Yarışta kullanılacak olan bilgisayarların her birinin:

  • Yazılımlarının, Microsoft Windows XP ve üstü sürümlerinin olması,
  • Windows XP kullananlar için; yalnızca Chrome veya Firefox browser programlarının son versiyonları,
  • Windows 7 ve üstü kullananlar için; Internet Explorer 9 ve üstü, Chrome veya Firefox browser programlarının son versiyonları,
  • Apple – Mac bilgisayar kullananlar için; Chrome veya Safari browser programlarının son versiyonları,
  • Donanımlarının, Pentium-4 ve üstü uyumlu olması,
  • İnternet bağlantı hızının 1 Mbit ve üstü olması,
  • Mümkünse Kesintisiz Güç Kaynağının bulunması,

gerekmektedir. Aksi takdirde yarış sırasında meydana gelebilecek her türlü yazılım, donanım arızaları, internet kesilmeleri, elektrik kesilmeleri 15 saniye boyunca yazmaya ara verilmesi nedeniyle sistem dışına atılmalar ya da başka herhangi bir sebeple yarıda kalan yarışlar bir kez daha tekrarlatılmayacaktır.

4) Yarış Türleri:

  • Yarışçılar, Anadil Listesi için ülkelerinin resmî dili ile (Türkçe) yarışırlar.
  • Çok dilli yarış listesinde de derecelendirilmek için, bu yıl yarışılabilecek toplam 16 dilden en az 2 tanesinde başarılı olmalıdırlar.

5) Yarış, 10 dakikalık bir testin hızlı ve olabildiğince hatasız yazılmasıyla yapılır. 2018 Dünya İnternet Klavye Şampiyonaları, Birleşmiş Milletlere bağlı Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu – INTERSTENO’nun görevlendirdiği (Türkiye için) İtalya organizatörlüğü ile Marco Olivo’nun TAKİ programı üzerinden, Dünya İnternet Klavye Şampiyonası kuralları ile (Türkler için Türkçe olarak https://www.interstenoturk.org sitesinden) yapılır.

Ayrıca: Çek-Slav dilleri ve İngilizce gibi (Stenografinin Kısaltma kuralları için büyük üstünlük sağlayan eklentisi az) bazı diller için çok elverişli olan ZAV Sistemini de Türkiye dışındaki diğer ülkeler kullanmaktadır.(Türkler kullanmamalıdır)

6) Dünya İnternet Klavye Şampiyonaları finallerine katılabilmek için; (2006 ve sonrası doğumlular) 12 ve küçük yaştaki yarışçılar için dakikada en az 150 vuruşu en çok % 1 hata, (2005, 2004, 2003, 2002, doğumlular) 13 ve 16 yaş arası yarışçılar için dakikada en az 180 vuruşu en çok % 1 hata, (2001, 2000, 1999, ve 1998 doğumlular) 17 ve 20 yaş arası yarışçılar için dakikada en az 200 vuruşu en çok % 1 hata ile yazmak gereklidir. (1996 ve öncesi doğumlular) 21 ve yukarısı yaştaki büyük yarışçılar (DENEYİMLİLER) için ise dakikada en az 240 vuruşu en çok % 0,5 (yüzde yarım=binde 5) hata ile yazmak gereklidir. Sözcükler arasındaki boşluklar da birer vuruş, büyük harf tuşuyla yazılan harf, sayı ve imler ikişer vuruş sayılır. Yazarken fark edilip anında (birkaç saniye içinde) düzeltilmemiş her hatanın 10 dakikalık yarış sürecinin bitiminden sonra 50’şer vuruş ile cezalandırılmasıyla belirlenen puanlar sıralama listesinde yer alır.

Kategoriler:

12 Yaşına kadar

:

Küçükler Kategorisi (2006 içinde ve sonrasında doğumlular)

13 – 16 Yaş arası

:

Öğrenciler Kategorisi (2005, 2004, 2003 ve 2002 yılları doğumlular)

17 – 20 Yaş arası

:

Gençler Kategorisi (2001, 2000, 1999 ve 1998 yılları doğumlular)

21 Yaş ve üzeri

:

Deneyimliler Kategorisi (1997 yılı içinde ve öncesi doğumlular)

Listeler, sadece başarılı olan ve katılım aidatlarını zamanında ödeyen yarışçı ve okul isimleriyle derecelerini içerir.

7) Sıralama Listeleri:

Dereceler TAKİ programıyla katılan her yarışçının 10 dakikalık yazma sürecinin bittiği anda tüm ayrıntılarıyla görüntülenerek sıralanır. ZAV yazılımıyla yarışanların dereceleri de her akşam TAKİ dereceleriyle birleştirilerek tek liste haline getirilir. Bu Genel Sıralama Listesi’nde başarısız yarışçıların dereceleri de gösterilir.

8) Yarış metinleri, Dünya Şampiyonaları Intersteno Jüri Başkanı Georgette Sante (Belçika) tarafından, yarışçıların kayıtlı oldukları dillere göre hazırlanır.

9) Türk yarışçılar için Dünya Klavye Şampiyonasına Kayıt 19 Mart ile 22 Nisan 2018 tarihleri arasındaki günlerde yapılır.

10) Dünya Klavye Şampiyonası Final Yarışları – 23 Nisan ile 9 Mayıs 2018 tarihleri arasında, Okul Yönetimleri ve Türkiye Koordinatörlüğü işbirliği ile belirlenen bir gün ve saatte, okul dersliklerinde topluca (aynı anda) yapılır.

11) Dünya Klavye İnternet Şampiyonası Katılım Aidatı: Yalnızca Tek dilde (anadilde) yarışa katılacak her yarışçı için 25 TL, Anadiliyle birlikte başka dillerde de  yarışa katılacak olan her yarışçı için 35 TL’dir. (Şampiyonaların madalya, diploma, posta-kurye vb. giderleri için zorunlu olan bu ödemelerin tümü Belçika’daki Genel Sekreterliğe gönderilecek olup, gerekli Katılım Aidatını ödeyemeyecek öğrenciler için Okul Aile Birlikleri veya Koruma Dernekleri yardımcı olmalıdır.)

Küçük meblağlarda, havale masrafları, gönderilecek paradan daha fazla olabildiği için, Okul Yönetimince toplanan Aidatların aşağıdaki Banka hesabına toptan ödenmesi gerekir.

Banka Hesabı :
T.C. ZİRAAT BANKASI
Şube: İstanbul Şişli Şubesi
IBAN: TR50 0001 0004 8454 0276 5850 01
Hesap No: 54027658-5001
Şube Kodu: 484

Bu transferle ilgili banka havale masrafları öğrencilerden alınmayıp, okullar veya kuruluşlar tarafından karşılanmalıdır.
Elektronik banka transferiyle, sadece kısa bir mesajın otomatik olarak gönderileceğini lütfen unutmayıp, havalenizde okul isminizi ve katılımcı sayınızı muhakkak belirtiniz. Alıcı Adı (Lehtar) bölümüne lütfen F KLAVYE VE BİLGİ İŞLEM DERNEĞİ adının sığdığı kadarını yazınız. (Yazılmadığı takdirde para geri dönecektir.)

DİKKAT:

EFT yaptığınız takdirde ONAY işlemlerinizi eksiksiz tamamlayınız.

Elektronik banka transferiyle, sadece kısa bir mesajın otomatik olarak gönderileceğini lütfen unutmayıp, havalenizde OKUL İSMİNİZİ ve KATILIMCI SAYInızı MUHAKKAK BELİRTİNİZ. İnternet gönderileriniz de lehtar – alıcı bölümüne mutlaka F KLAVYE VE BİLGİ İŞLEM DERNEĞİ adını sığdığı kadarını yazınız.

12) Tüm başarılı olan yarışçılar; okulları/kuruluşları veya Ülkelerindeki Intersteno Ulusal Temsilcileri yoluyla birer Başarı Sertifikası (Diploma) alırlar. Her sıralama listesindeki ilk 3 kişiye birer madalya verilir. Eğer ekstra ödüller sağlanması (ulusal veya uluslararası düzeyde) mümkün olursa, zamanında web sitemizde bildirilecektir.

13) 3 veya daha fazla yarışçı öğrencisi başarılı olan öğretmenlere ayrıca birer diploma verilir.

14) Yarışların resmen geçerli olabilmesi için her yarışın kesinlikle bir Eğitim Kurumunun Bilgisayar Dersliklerinde, öğretmenlerin sorumluluk, denetim ve gözetimleri altında, Pazar günleri hariç ve 08.00-20.00 saatleri arasında İntersteno-Türk ve İtalyan (TAKİ) yetkililerinin ekranlarından izlemeleriyle yapılması şarttır. İlk kayıt işlemlerindeki ve yarış başlangıcındaki sağlıklı kimlik denetimlerinden başlayarak, sonuçların [adil ve dürüst] olarak sağlanmasında, Öğretmenler ve Eğitim Kurumlarının Yönetimleri, hem Millî Eğitim Bakanlığına karşı, hem de İntersteno-Türk Yetkililerine ve Dünya Şampiyonaları Organizasyonlarına karşı sorumludurlar.

15) Her ülkede; Intersteno Sorumlusu olarak görevli bulunan Ulusal Yöneticiler, yarışın adil olarak yapılmasını koordine ve kontrol ederler, bu nedenle yarış süresince okul ve kuruluşları ziyaret ve kontrol edebilirler.

16) Intersteno Jüri Başkanı (Belçikalı) Georgette Sante ve Yönetim Kurulu (Board) son sorumludur ve yarışta iyi bir yönetim için gerektiğinde Jüri Kurulu’nun kararlarını alabilir.

Bilgi İçin :

www.interstenoturk.org

Koordinatör :

interstenoturk@turk.net