Başbakanlık F-Klâvye Genelgesi Yayımladı

Başbakanlık, Türkçe’ye en uygun klâvye olan F-klâvyenin kamu kurum ve kuruluşlarında yaygınlaştırılması için bir genelge yayımladı. Genelge bugün Resmî Gazete’de de yayımlandı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yayımladığı genelge ile kamu kurum ve kuruluşlarında F-klâvye kullanılması talimatını vererek, kamu kurum ve kuruluşlarında 2017 yılı sonuna kadar F-klâvyeye dönüştürülmesinin sağlanacağını bildirdi. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzası ile yayımlanan “F-klâvye” konulu genelge resmi Gazete’de yayımlandı.

Genelgede şu ifadelere yer verildi:

”Ülkemizde bilgisayar ve internet kullanım oranlarında son yıllarda önemli artışlar kaydedilmiştir. Bilgisayar giriş birimlerinden biri olan klavyeyi etkin kullanma ve hızlı yazma becerisi, bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde bilgi üreten bireylerin gelişimine katkı sağlayan unsurlardan biridir. Günümüzde bir çok ülke tarafından kendi dillerinin özelliklerine uygun çeşitli harf ve sembol yerleşim düzenine sahip klavyeler geliştirilmiş, ülkemizde de İhsan Sıtkı Yener öncülüğünde başlatılan çalışmalar sonucunda, Türk dili ve alfabesinin özelliklerine uygun ve hızlı yazmaya elverişli bir tasarıma sahip bulunan F-klâvye düzeni oluşturulmuştur.

Yazım kolaylığı ve verimliliği bakımındna F-klâvyenin getirdiği avantajlardan yararlanılması ve ülkemizde F-klâvye kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, TSE tarafından hazırkanan TS 2117 ‘Alfasayısal Türkçe Klâvyelerin Temel Yerleşim Düzeni’ standardına uygun F-klâvyeye kademeli olarak geçiş sağlanacaktır.

2017 SONUNA KADAR

Kamu kurum ve kuruluşlarınca genelgenin yayımından itibaren, alım süreci başlatılmış olanlar dışında temine dilecek tüm bilgisayarların F-klâvyeli olması ve halen kullanımda olanların da 2017 yılı sonuna kadar F-klâvyeye dönüştürülmesi sağlanacaktır.”

F-klâvyenin yaygınlaşması için kamu kurum ve kuruluşlarındaki personellerin eğitime alınması talimatınıda verildiği genelgede şu ifadeler aktarıldı:

“Kamu kurum ve kuruluşlarında F-klâvyeye geçiş sürecinde en önemli husus olan kamu personeline verilecek eğitime ait içerik Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilecektir. Bu eğitimin sağlanmasında uzaktan eğitim öncelikli olacaktır. Bu kapsamda kurulacak www.fklavye.gov.tr internet sitesinde eğitim içeriği kullanıma sunulacaktır. Eğitimin alınması, değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi konusunda kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli yönlendirme Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Vatandaşa doğrudan hizmet sunan veya iş sürecinde yoğun klavye kullanan personelin eğitimi öncelikli olarak tamamlanacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarında F-klâvye eğitiminin planlanması, uygulanması, takibi ve raporlanması konusunda sorumlu olacak birimler tespit edilerek, Milli Eğitim Bakanlığına bildirilecektir. Kamu kurum ve kuruluşları F-klâvyeye geçiş planlarını; kurumsal işleyişi aksatmayacak şekilde ve personelinin F-klâvye eğitim takvimini dikkate alarak kendileri oluşturacaktır. Ayrıca, bilgisayar kullanımının yoğun olduğu özel sektöre ait kamuya açık alanlarda (internet salonu vb. toplu kullanım sağlayıcıları) ve özel sektör kuruluşlarında F-klâvyenin teşvik edilerek yaygınlaştırılması sağlanacaktır.”

Kaynak : http://www.hurriyet.com.tr/gundem/25320414.asp

scroll to top