44. Intersteno Kongresi 2003 – Dünya Klavye Şampiyonası Sürat Yarışı

44. Intersteno Kongresi 2003 – Dünya Klâvye Şampiyonaları – 30 Dakikalık Sürat Yarışı görüntüleri.

scroll to top